Tham vấn- có vai trò quan trọng trong hoạt động lập pháp và giám sát 22/11/2011

Tham vấn ý kiến nhân dân là nhằm huy động sự tham gia của nhân dân vào quá trình xây dựng, ban hành và giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tại địa phương; tạo điều kiện cho người dân được bàn bạc và tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của cộng đồng dân cư

Cách thức và thủ tục tiến hành điều trần tại Ủy ban nghị viện các nước 22/11/2011

Việc thực hiện nhằm nâng cao vai trò của các uỷ ban trong hoạt động của Quốc hội nói chung và trong quy trình lập pháp nói riêng vẫn đang được Quốc hội Việt nam quan tâm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy dấu ấn của hệ thống uỷ ban vẫn còn chưa đậm nét

Chọn điều trần hay chất vấn 22/11/2011

Câu hỏi này dành cho các Ủy ban của Quốc hội trong tương lai. Đơn giản vì hoạt động chất vấn theo luật định mới chỉ “đóng khung” tại kỳ họp Quốc hội hay phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Liệu có nên mở rộng hoạt động chất vấn tới các cuộc họp của Ủy ban? Và chất vấn có gì khác với điều trần?

Đại biểu Quốc hội- lắng nghe, thấu hiểu và nói 22/11/2011

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được quy định trong luật, bên cạnh kiến thức, trình độ, người Đại biểu cần phải có kỹ năng mềm như kỹ năng trình bày, ứng xử, truyền đạt…

Tìm những lối mới đến với cử tri 22/11/2011

Khó khăn trong tiếp xúc cử tri thì nhiều, nhưng nhiều nơi các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử vẫn cố gắng tìm kiếm những lối mới đến với cử tri

Giữ mỗi liên hệ với cử tri: Ghi chép dọc đất nước 22/11/2011

Có lẽ giữ mối liên hệ của đại biểu dân cử với cử tri là chuyện đã nói nhiều lắm rồi. Thế nhưng, vẫn còn nhiều lắm những trăn trở của người trong cuộc về tình hình giữ mối liên hệ với cử tri hiện nay.

Bài toán tiếp xúc cử tri 22/11/2011

Dân chủ không nằm ở những quyền năng to lớn của Quốc hội, mà ở chế độ trách nhiệm của Quốc hội trước cử tri. Vận hành chế độ trách nhiệm này chính là vận hành nền dân chủ đại diện vậy.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống