Bàn về ngữ nghĩa đất nước học trong tiếng Hán và tiếng Việt 15/03/2012

Một số biểu hiện tương đồng và khác biệt văn hóa Hán – Việt đã được chuyển tải trong nội hàm ngữ nghĩa đất nước học của hai cộng đồng ngôn ngữ. Kết quả phân tích đối chiếu nhằm bổ sung tài liệu tham khảo trong việc dạy học ngôn ngữ, nghiên cứu giao tiếp văn hóa Việt Nam và Trung Quốc.

Quản lý và kế toán ngân quỹ nhà nước: yêu cầu luật hóa và phương hướng đổi mới 13/03/2012

Chủ trương sửa đổi và bổ sung Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2002 đã được đưa vào chương trình xây dựng Luật và Pháp lệnh của Quốc hội từ khóa XII và sẽ tiếp tục trong chương trình xây dựng Luật và Pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII...

Công khai, minh bạch để bảo vệ quyền lợi của người bị thu hồi đất 13/03/2012

Thu hồi đất (THĐ) không chỉ là một phương thức thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai của Nhà nước mà còn là giải pháp đáp ứng các nhu cầu sử dụng đất (SDĐ) của quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước...

Đặc trưng của các tập đoàn kinh tế việt nam và kiểm soát tài chính trong các tập đoàn kinh tế việt nam 07/03/2012

Tập đoàn kinh tế là một cơ cấu sở hữu được tổ chức thành hệ thống với quy mô lớn, vừa có chức năng sản xuất – kinh doanh (SXKD), vừa có chức năng liên kết kinh tế nhằm tăng cường khả năng tích tụ, tập trung cao nhất các nguồn lực (tài chính, lao động, công nghệ...) để có sức mạnh cạnh tranh trên thị trường nhằm tối đa hóa lợi nhuận thông qua hoạt động trên nhiều ngành, nhiều lĩnh vực ở nhiều vùng lãnh thổ khác nhau.

Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết tranh chấp về kinh doanh thương mại tại tòa án: những vấn đề đặt ra cho việc hoàn thiện Bộ luật tố tụng Dân sự 03/03/2012

Biện pháp khẩn cấp tạm thời được tòa án áp dụng trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự nói chung và trong những vụ án giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại nói riêng là biện pháp tố tụng nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ bằng chứng, bảo toàn tình trạng hiện có, tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được, bảo đảm việc thị hành án.

Vai trò của Nhà nước đối với sự phát triển của thị trường Bất động sản 02/03/2012

Để thực hiện tốt vai trò của quản lý, hỗ trợ, định hướng thị trường BĐS phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH và công cuộc xây dựng CNXH, Nhà nước đã và đang sử dụng một hệ thống các công cụ quản lý vĩ mô nhằm điều khiển, tác động vào thị trường BĐS. Tuy nhiên, để phát huy toàn diện chức năng, vai trò to lớn của Nhà nước đối với việc quản lý và phát triển thị trường BĐS trong điều kiện hội nhập, các giải pháp cần được thực hiện một cách đồng bộ hơn.

Tỷ giá, lạm phát và sự phục hồi của nền kinh tế 02/03/2012

Bài toán đặt ra đối với việc điều hành tỷ giá ở Việt Nam hiện nay là làm thế nào để đưa tỷ giá về mức cân bằng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn song vẫn giúp chèo lái con thuyền kinh tế quốc gia lướt nhanh trong hành lang an toàn giữa băng giá của suy giảm và núi lửa của lạm phát. Một chính sách tỷ giá kép áp dụng trong ngắn hạn có thể giúp giải quyết vấn đề trên.

Xã hội hóa công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam. Tại sao không? 02/03/2012

Xã hội hóa (XHH) quản lý thuế là một vấn đề nhạy cảm, song như thế không có nghĩa rằng một số nhiệm vụ của quản lý không thể giao cho khu vực tư nhân – nơi mà chúng có thể được thực hiện một cách năng suất và hiệu quả hơn. Trong diều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, đây cũng là một hướng đi phù hợp và có thể làm tăng hiệu quả của quản lý thuế khi nguồn nhân lực của cơ quan thuế có hạn.

Xác định chi phí trên cơ sở hoạt động: Thêm lựa chọn cho Doanh nghiệp 02/03/2012

Phương pháp xác định chi phí trên cơ sở hoạt động (Activity Based Cost-ing-ABC) được biết đến như một mô hình quản trị chi phí tiên tiến nhằm tăng mức độ phù hợp và tính chính xác của thông tin chi phí đối với các nhà quản lý và các quyết định kinh doanh, đầu tư. Việc ứng dụng mô hình ABC làm tăng tính phù hợp của thông tin chi phí trong điều kiện áp dụng cơ chế tự chủ tài chính và nâng cao chất lượng các sản phẩm. Tuy nhiên, phương pháp ABC cũng có những nhược điểm nhất định, đặc biệt trong việc phân bổ chi phí vốn đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống