Vai trò của Nhà nước trong giai đoạn chuyển đổi sang nền kinh tế tri thức ở Singapo và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam

06/06/2012
Trong quá trình phát triển nói chung và phát triển kinh tế nói riêng, vai trò của Nhà nước chiếm vị trí đặc biệt quan trọng. Bằng hệ thống luật pháp và các chính sách cụ thể, Nhà nước sẽ tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các giao dịch và các hoạt động kinh tế cung cấp những hàng hóa công mà khu vực tư nhân không cung cấp hoặc cung cấp kém hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh khuôn khổ chung , vai trò của Nhà nước còn bị quy định bởi các yếu tố có tính chất lịch sử, phụ thuộc vào trình độ phát triển của nền kinh tế. Khi bối cảnh phát triển thay đổi, đặc biệt nếu xuất hiện những biến động sâu sắc, mang tính chất thời đại thì vai trò Nhà nước chắc chắn sẽ chịu tác động và có những thay đổi quan trọng.

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Nguồn tin: Thông tin và dự báo Kinh tế - Xã hội

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống