Báo cáo Đánh giá chính sách khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài từ góc độ phát triển bền vững

12/07/2012

Phần I. Phân tích chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài

I-   Tổng quan chính sách đầu tư nước ngoài và kết quả thực hiện (1988-2005)

II-  Tác động của chính sách khuyến khích đầu tư tới các mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế

III- Nhận xét đánh giá và phân tích nguyên nhân

Phần II. Phân tích chính sách ĐTNN từ góc độ phát triển bền vững XH

I- Tổng quan mục tiêu phát triển bền vững XH ưu tiên trong chương trình nghị sự

II- Tác động tích cực của ĐTTTNN đến mục tiêu phát triển XH bền vững

III- Những mặt hạn chế của ĐTTTNN xét từ góc độ phát triển XH bền vững

IV- Đánh giá và phân tích những nguyên nhân cơ bản

Phần III. Đánh giá tính  bền vững môi trường của chính sách ĐTTTNN

I- Mở đầu

II- Tổng quan về ĐTNN bền vững môi trường

III- Đánh giá các văn bản pháp lý về ĐTNN và bảo vệ môi trường

IV- Những tác  động của ĐTNN đến môi trường ở VN

Phần IV. Kiến nghị

Kết luận


 

XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống