Chiến lược an ninh quốc gia Mỹ và quan hệ an ninh Trung – Mỹ 22/11/2011

Từ khi chính quyền Bush lãnh đạo đất nước, nhiều học giả cho rằng chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ đang xuất hiện những thay đổi to lớn: từ quan điểm cơ bản liên quan tới an ninh quốc gia đến sự lựa chọn chiến lược cụ thể đều có những thay đổi quan trọng. Tác giả bài viết này cho rằng, mặc dù thay đổi trong hai lĩnh vực trên có sự khác biệt, nhưng chỉ là sự khác nhau về phương pháp mà không phải là thực chất.

Luật biển quốc tế và thực tiễn luật biển Việt Nam 22/11/2011

Biển và đại dương thuộc về tự nhiên trước khi thuộc về luật pháp, vì vậy nó là đối tượng của khoa học tự nhiên trước khi là đối tượng điều chỉnh của luật pháp. Con người quan tâm đến biển như một nguồn cung cấp thực phẩm và đặc biệt là bề mặt biển như một môi trường phục vụ cho hàng hải, sự truyền đạo và các cuộc viễn chinh tới các vùng xa xôi. Do quan niệm tài nguyên biển cả là vô tận nên lúc đầu chưa xảy ra các cuộc đấu tranh giành quyền lực trên biển. Các quyền sơ khai đầu tiên chính là các nguyên tắc tự do biển cả. Tình hình đó kéo dài cho tới thế kỷ XV, khi biển cả từ một môi trường, một phương tiện trở thành đối tượng chinh phục của các quốc gia muốn mở rộng quyền lực của mình ra biển. Vấn đề này thêm quan trọng khi người ta ý thức được rằng tài nguyên biển không phải là vô tận. Luật biển ra đời phản ánh cuộc đấu tranh giữa hai nguyên tắc lớn: tự do biển cả và chủ quyền quốc gia trên biển.

Chiến lược biển và tầm nhìn mới về CNH-HĐH 01/06/2007

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa X, 2/2007) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” đã ghi nhận ý kiến cho rằng thế kỷ XXI sẽ là “Thế kỷ của đại dương”.

Chỉ số phát triển con người của toàn cầu và chỉ số phát triển con người của Việt Nam 04/07/2004

Để đánh giá trình độ phát triển, nếu xét riêng về mặt kinh tế, người ta sử dụng tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trong nước (GDP), song nếu xét một cách toàn diện hơn cả về mặt xã hội, thì người ta sử dụng Chỉ số phát triển con người (viết tắt từ tiếng Anh là HDI - Human Development Index).

Chiến lược ngoại giao Trung Quốc 20 năm tới 04/07/2004

Cùng với thực lực kinh tế, chính trị, quân sự, khoa học kỹ thuật tăng lên, chiến lược ngoại giao Trung Quốc (TQ) cũng được chỉnh cho phù hợp với tình hình thế giới.

Chủ nghĩa xã hội và kinh tế thị trường: Kinh nghiệm của Trung Quốc và kinh nghiệm của Việt Nam 04/07/2003

Trong 2 ngày 8 và 9/10/2003 vừa qua, tại Bắc Kinh (Trung Quốc) Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức Hội thảo với nhan đề “Chủ nghĩa xã hội và kinh tế thị trường: kinh nghiệm của Trung Quốc và kinh nghiệm của Việt Nam”.

Kinh nghiệm thu thuế của Singapore hiện nay 04/07/2003

“Singapore thu thuế thuận lợi”, đây là lời khen của ngành thuế nước ngoài về công tác thuế vụ của Singapore và cũng là niềm tự hào của cán bộ thuế Singapore.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống