Một số ý kiến về thuế đất nông nghiệp hiện nay 04/07/2003

Từ năm 1969, Nhà nước đã ban hành, sửa đổi, bổ sung hầu hết các luật thuế: GTGT, TNDN, Xuất nhập khẩu và đặc biệt trong đó có các loại thuế về đất đai. Đó là: thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ. Các chính sách thuế đất từng bước trở thành công cụ của Nhà nước về quản lý đất đai bằng kinh tế. Bởi vì như Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, Luật đất đai khẳng định: Đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý. Mọi người dân đều phải được Nhà nước cấp quyền sử dụng đất, và mọi người dân phải có trách nhiệm đóng góp về quyền lợi được sử dụng đất với Nhà nước. Nguồn thu từ thuế đất có ý nghĩa hết sức quan trọng. Chỉ tính các nguồn thu thuế từ đất đai năm 1996 - 2000, bình quân mỗi năm đạt khoảng 4.645 tỷ đồng góp vào ngân sách Nhà nước, ổn định và công bằng cho xã hội, giúp cho các địa phương đầu tư xây dựng hạ tầng, đồng thời khuyến khích người sử dụng đất có hiệu quả.

Chính sách phát triển kinh tế của Hàn Quốc 04/07/2000

Là một trong những nước có xuất phát điểm khi giành độc được độc lập (1948) khá thấp như các nước Châu Á khác, chỉ sau 40 năm thực thi chính sách công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu và gắn với thị trường thế giới; Hàn Quốc không những vượt qua ngưỡng một nước nghèo khổ, chậm phát triển mà còn đứng ngang hàng với các nước có nền công nghiệp phát triển trên thế giới.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống