Bảo vệ người lao động xuất khẩu trong các Hiệp định song phương Việt Nam đã ký với một số nước.

10/03/2012

1-    Các Hiệp định, thỏa thuận mà Việt Nam đã ký với một số nước nhằm bảo vệ người lao động xuất khẩu (người lao động di cư)

2-    Nhận xét

3-    Các khuyến nghị về sự tham gia của Việt Nam vào các thỏa thuận, chương trình và cơ chế khu vực về bảo vệ người lao động xuất khẩu

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống