Các phương thức bảo đảm túnh hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật

10/03/2012

1-    Phương thức mang tính chất phòng ngừa

2-    Phương thức mang tính chất ngăn chặn

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống