Bàn về tính hợp pháp, hợp lý trong quyết định quản lý Nhà nước

14/03/2012

1- Yêu cầu về tính hợp pháp và hợp lý của quyết định quản lý Nhà nước

2- Những hạn chế, thiếu sót trong quá trình xây dựng, ban hành và thực hiện các quyết định quản lý Nhà nước hiện nay

3- Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của quyết định quản lý Nhà nước

xem chi tiết

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống