Phó Thủ tướng yêu cầu thanh tra cấp sổ đỏ tại các dự án

20/03/2012
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung thanh tra điểm đối với các khu vực dự án có tồn tại về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gây bức xúc trong nhân dân...

Theo Thông báo số 64/ TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền trên đất, để khắc phục về những tồn tại trong quá trình cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, sở hữu nhà, Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian tới cần tập trung thanh tra điểm đối với các khu vực dự án có tồn tại về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gây bức xúc trong nhân dân...
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu, qua thanh tra nếu có sai phạm đề xuất biện pháp xử lý theo quy định và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần tích cực đôn đốc và kiểm tra các địa phương trong việc thực hiện Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ và Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ, chuẩn bị nội dung sơ kết đánh giá 1 năm thực hiện Chỉ thị 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2012.
Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Nội vụ, UBND thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn, giải quyết cụ thể từng nội dung còn bất cập để đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận tại hai thành phố này và các địa phương khác trên địa bàn cả nước theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ  thị số 1474/CT-TTg.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận để nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng đất và bảo đảm việc đăng ký đất đai được tuân thủ theo quy định, trình Chính phủ xem xét, quyết định.
Phó Thủ tướng cũng giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định và Chỉ thị 1474/CT-TTg.

Đồng thời, phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và Tài chính thanh tra, kiểm tra các dự án phát triển nhà ở của địa phương để làm rõ và xử lý dứt điểm những vướng mắc tồn tại, vi phạm pháp luật; tăng cường công tác thanh tra công vụ để chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ.

Theo nhận định của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trong thời gian qua các địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản trên đất. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều bất cập như trong quá trình xem xét cấp giấy chứng nhận còn có tình trạng chủ dự án vi phạm pháp luật về đất đai; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi, chuyển nhượng và mua bán nhà, đất trái phép; một số cán bộ, công chức còn gây phiền hà, nhũng nhiễu khi thi hành công vụ...

Nguồn tin: http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn/

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống