Cơ cấu hành chính - Lãnh thổ của tình hình tội phạm chống người thi hành công vụ ở nước ta những năm qua 09/03/2012

Cơ cấu hành chính – lãnh thổ hay cơ cấu vùng miền của tình hình tội phạm (THTP) trong Tội phạm học hoặc khái niệm "địa lý tội phạm", tất cả đều nói về tính phụ thuộc của THTP vào các yếu tố riêng biệt của môi trường tự nhiên - xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục, tư tưởng, tập quán, truyền thống... của một đơn vị hành chính lãnh thổ.

Chế định đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam – Nhìn từ góc độ so sánh 09/03/2012

Trong đời sống thường nhật có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn tới việc một người hành động nhân danh một người khác hoặc hành động cho lợi ích của một người khác trong những giao dịch cụ thể. Chẳng hạn, mua tài sản cho người khác do được ủy quyền, bán tài sản của người được giám hộ để phục vụ cho chính người được giám hộ....

Bàn về việc ủy quyền thi hành án trong thi hành án dân sự 08/03/2012

Trong giao dịch dân sự nói chung cũng như trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật nói riêng, các chủ thể có thể rự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự cũng như trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự luật định.Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định..............

Bản chất đích thực của mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức 08/03/2012

Giữa đạo đức và pháp luật có sự thống nhất.Trong sự thống nhất đó có sự khác biệt, không đồng nhất, không thay thế nhau và không loại trừ nhau.......

Các nguyên tắc cơ bản của luật môi trường 08/03/2012

Là một lĩnh vực pháp luật tương đối mới so với nhiều lĩnh vực pháp luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Luật môi trường (LMT) đang từng bước định hình cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống

Quản lý hành chính đối với bất động sản 05/07/2004

Hiện nay quản lý hành chính đối với bất động sản của các nước và khu vực trên thế giới về đại thể có ba loại hình cơ bản sau đây:

Làm quen luật chống phá giá trước khi thâm nhập thị trường Mỹ 04/07/2003

Làm ăn trực tiếp với Mỹ chưa lâu, các doanh nghiệp Việt Nam đã phải đối mặt với vụ kiện cá tra và cá basa nhiều tranh cãi, trong khi bóng ma vụ kiện tôm vẫn lẩn khuất đâu đây. Vụ kiện cá tra và cá basa tại thị trường Mỹ đã đem đến sự bất lợi không nhỏ cho doanh nghiệp và người nuôi cá tra, cá basa Việt Nam. Trước lạ sau quen, còn kinh doanh với Mỹ, những xung đột tương tự còn xảy ra, vì chống phá giá là biện pháp khắc phục thương mại được sử dụng nhiều nhất ở quốc gia này. Theo thống kê, tại Mỹ, khoảng 90% hồ sơ xử lý thuế quan bảo vệ sản xuất trong nước có liên quan đến chống phá giá.

Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003 - động lực thúc đẩy quá trình tiếp tục đổi mới doanh nghiệp nhà nước 04/07/2003

Luật Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) được Quốc hội khoá IX thông qua ngày 20/4/1995 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo khung pháp lý tương đối đồng bộ, góp phần quan trọng trong việc củng cố và phát triển DNNN. Qua 8 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật DNNN năm 1995 đã bộc lộ những hạn chế và bất cập, nhất là có những vướng mắc về thể chế, chính sách, tổ chức quản lý đối với DNNN.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống