Luật doanh nghiệp sau 4 năm thực hiện kết quả và giải pháp đẩy mạnh 04/07/2001

Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2000, qua 4 năm thực hiện đã chứng tỏ đây là bước đột phá trong cải cách kinh tế và hành chính, tạo môi trường và điều kiện kinh doanh thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển, góp phần đáng kể vào phát triển các vấn đề xã hội.

Công tác quản lý tài sản công: 5 năm nhìn lại và định hướng đổi mới đến năm 2010 04/07/2000

Mục tiêu chiến lược đổi mới quản lý tài sản công đến năm 2010 là: Nắm chắc và quản lý chặt chẽ tài sản công, thực hiện khai thác cao nhất nguồn lực tài sản công phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống