Báo cáo kết quả điều tra dư luận xã hội về: Một số nội dung liên quan đến thực hiện chính sách pháp luật xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân 22/11/2011

Thực hiện chủ trương, định hướng của Đảng về việc huy động mọi nguồn lực tham gia công tác CSSKND, thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến việc thực hiện xã hội hóa công tác CSSKND như Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân..., tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc thực hiện chủ trương, chính sách xã hội hóa công tác CSSKND của Đảng và Nhà nước.

Báo cáo kết quả điều tra dư luận xã hội về: Thi hành pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ 22/11/2011

Tìm hiểu ý kiến người dân về việc thi hành pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ thời gian qua, từ đó rút ra đề xuất, kiến nghị góp phần phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội và việc sửa đổi Luật Giao thông đường bộ.

Báo cáo kết quả điều tra xã hội học về: Một số nội dung liên quan đến công tác thi hành án dân sự 22/11/2011

Từ khi Pháp lệnh THADS được ban hành, công tác THADS từng bước đi vào nền nếp, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và trật tự kỷ cương trong xã hội, thiết thực nâng cao hiệu quả của công tác thi hành án trong thời gian qua. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện công tác THADS cho thấy một số quy định trong Pháp lệnh THADS không còn đáp ứng được yêu cầu của thực tế xã hội. Trước yêu cầu đổi mới, cải cách hành chính, cải cách tư pháp và trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc Quốc hội ban hành Luật Thi hành án dân sự là công cụ quan trọng nhằm bảo đảm tính tối cao của luật. Để có thêm thông tin tham khảo phục vụ việc xem xét, thông qua Dự án Luật Thi hành án dân sự, Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học tổ chức điều tra xã hội học về: "Công tác thi hành dân sự và một số nội dung liên quan đến Dự án Luật THADS”.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống