Một số vấn đề pháp lý về bình đẳng Giới 22/11/2011

Bình đẳng Giới là mục đích, ước vọng chính đáng của con người có được sự đối xử bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới, cũng như đối với các bé gái và các bé trai và ngược lại. Đặc biệt, để đảm bảo sự công bằng cần có những văn bản pháp lý cụ thể, thực thi đảm bảo quyền của nữ giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Một số nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng là những nước đã ban hành luật cùng các văn bản dưới luật để điều chỉnh những nhận thức, quan niệm, tập tục còn chưa phù hợp với đạo lý tạo nên hàng rào “vô hình” góp phần ngăn cản phụ nữ tham gia công việc trọng đại của gia đình và xã hội.

Luật biển quốc tế và thực tiễn luật biển Việt Nam 22/11/2011

Biển và đại dương thuộc về tự nhiên trước khi thuộc về luật pháp, vì vậy nó là đối tượng của khoa học tự nhiên trước khi là đối tượng điều chỉnh của luật pháp. Con người quan tâm đến biển như một nguồn cung cấp thực phẩm và đặc biệt là bề mặt biển như một môi trường phục vụ cho hàng hải, sự truyền đạo và các cuộc viễn chinh tới các vùng xa xôi. Do quan niệm tài nguyên biển cả là vô tận nên lúc đầu chưa xảy ra các cuộc đấu tranh giành quyền lực trên biển. Các quyền sơ khai đầu tiên chính là các nguyên tắc tự do biển cả. Tình hình đó kéo dài cho tới thế kỷ XV, khi biển cả từ một môi trường, một phương tiện trở thành đối tượng chinh phục của các quốc gia muốn mở rộng quyền lực của mình ra biển. Vấn đề này thêm quan trọng khi người ta ý thức được rằng tài nguyên biển không phải là vô tận. Luật biển ra đời phản ánh cuộc đấu tranh giữa hai nguyên tắc lớn: tự do biển cả và chủ quyền quốc gia trên biển.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống