Một số vấn đề pháp lý về bình đẳng Giới

22/11/2011

Bình đẳng Giới là mục đích, ước vọng chính đáng của con người có được sự đối xử bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới, cũng như đối với các bé gái và các bé trai và ngược lại. Đặc biệt, để đảm bảo sự công bằng cần có những văn bản pháp lý cụ thể, thực thi đảm bảo quyền của nữ giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Một số nước trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng là những nước đã ban hành luật cùng các văn bản dưới luật để điều chỉnh những nhận thức, quan niệm, tập tục còn chưa phù hợp với đạo lý tạo nên hàng rào “vô hình” góp phần ngăn cản phụ nữ tham gia công việc trọng đại của gia đình và xã hội.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống