Chiến lược đổi mới hệ thống kế toán, kiểm toán Việt Nam đến năm 2010 04/07/2005

Hệ thống kế toán, kiểm toán Việt Nam còn chưa thật sự đồng bộ, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đổi mới của nền kinh tế, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống