Chính sách hỗ trợ chuyển dịch việc làm tại khu vực nông thôn – thực trạng và kiến nghị 06/09/2013

Nghị quyết số 26-NQ-TW ngày 5-8-2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã chỉ rõ: “Giải quyết việc làm cho nông dân là nhiệm vụ ưu tiên xuyên suốt trong mọi chương trình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; bảo đảm hài hòa giữa các vùng, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, giữa nông thôn và thành thị. Có kế hoạch cụ thể về đào tạo nghề và chính sách bảo đảm việc làm cho nông dân, nhất là ở các vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động từ nông thôn….

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong dự án luật việc làm - bình luận và những kiến nghị 06/09/2013

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về Dự án luật việc làm. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đang chỉ đạo Cơ quan thẩm tra, Cơ quan trình dự án và các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện Dự án luật để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 11/ 2013). Dự thảo luật việc làm đã được tiếp thu các ý kiến đại biểu Quốc hội để chỉnh lý và trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 20 (tháng 8/2013), gồm 7 chương với 62 điều. Dự thảo luật việc làm quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thấp nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm.

Bảo đảm bình đẳng và thúc đẩy các cơ hội việc làm cho người lao động - kiến nghị và đề xuất xây dựng luật 06/09/2013

Việc làm là một trong những nhu cầu cơ bản của người lao động để đảm bảo cuộc sống và phát triển toàn diện. Tạo việc làm cho người lao động, đảm bảo việc làm bền vững, quyền bình đẳng về việc làm là trách nhiệm của mọi quốc gia. Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề việc làm cho người lao động, từ những năm 90 của thế kỷ 20, Việt Nam đã đưa nội dung việc làm cho người lao động vào Hiến pháp, Bộ luật Lao động năm 1994, năm 2012, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật Dạy nghề năm 2006 vv... và các văn bản hướng dẫn thi hành đã điều chỉnh các quan hệ về việc làm và nhằm đảm bảo việc làm bền vững cho người lao động.

Những nội dung cơ bản của dự thảo Luật việc làm (trên cơ sở dự thảo báo cáo của UBTVQH ngày 19/8/2013) 06/09/2013

Việc làm là một trong những nhu cầu cơ bản của người lao động để bảo đảm cuộc sống và phát triển toàn diện. Tạo việc làm cho người lao động, bảo đảm quyền bình đẳng về việc làm cho mọi người lao động là trách nhiệm của mọi quốc gia.

Thực trạng việt làm và chính sách việc làm ở Việt Nam – Những kiến nghị chính sách đối với dự án luật 05/09/2013

Việt Nam có quy mô dân số lớn và bắt đầu bước vào thời kỳ "cơ cấu dân số vàng".[1] Năm 2010, dân số nước ta khoảng 86,9 triệu người[2], đứng vị trí thứ 3 trong khu vực ASEAN và thứ 13 trên thế giới. Dân số trong độ tuổi lao động là 65,3 triệu (chiếm 75,2% tổng dân số), trong đó độ tuổi 20-39 chiếm tỷ lệ cao (50,5%), tốc độ tăng dân số trong độ tuổi lao động cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng dân số nói chung (1,87% so với 1,14%).

Quyền dân sự với việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp hiện hành 27/06/2013

Lịch sử phát triển của các thế hệ quyền con người cho thấy, quyền dân sự (cùng với quyền chính trị) là thế hệ quyền xuất hiện đầu tiên gắn liền với cuộc cách mạng tư sản ở các nước phương Tây. Sự xuất hiện mang tính khởi đầu này tuy không là yếu tố hoàn toàn nhưng cũng có thể được coi là một căn cứ để đánh giá vai trò, tầm quan trọng của nhóm quyền dân sự so với các nhóm quyền khác.

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992: Hoàn thiện quy định về tổ chức chính quyền địa phương 26/06/2013

Về tổ chức cơ quan chính quyền địa phương (CQĐP), Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã cố gắng thể hiện tư tưởng đổi mới, thiết kế mô hình tổ chức CQĐP ở các đơn vị hành chính - lãnh thổ “phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị hành chính lãnh thổ và phân cấp quản lý”. Tuy nhiên, có thể thấy ngoài tên chương được thay đổi từ “Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND)” sang “CQĐP”, thêm từ lãnh thổ để có khái niệm “đơn vị hành chính lãnh thổ”, không quy định UBND do HĐND bầu và mệnh đề bổ sung vào khoản 2 Điều 115 vừa nêu trên, thì nội dung các quy định của các điều trong chương hầu như vẫn giữ nguyên như cũ. Cụ thể về các điều tại chương IX, chúng tôi có ý kiến như sau:

Một số nguyên tắc cơ bản của cơ chế dân chủ trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 25/06/2013

Việc sửa đổi Hiến pháp lần này được tiến hành trong bối cảnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, mà một trong những nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền (NNPQ) xã hội chủ nghĩa (XHCN) của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Như vậy, nội dung quan trọng nhất của Hiến pháp sửa đổi lần này là tăng cường dân chủ, hoàn thiện cơ chế dân chủ (CCDC) vì mục tiêu bảo đảm và bảo vệ quyền con người. CCDC và các nguyên tắc cơ bản của nó là một thể thống nhất, có mối hệ hữu cơ và được thể hiện xuyên suốt toàn bộ Hiến pháp. Bài viết đề cập đến một số nguyên tắc quy định tại Chương I của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (Dự thảo): Chế độ chính trị.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống