Thể chế hóa vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 25/06/2013

Đảng ta được thành lập ngày 3/2/1930. Hơn 15 năm sau, chỉ với mấy nghìn đảng viên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ đại, “giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân, lập nên nền dân chủ cộng hòa”, Đảng trở thành Đảng cầm quyền. Từ đó đến nay, sự lãnh đạo của Đảng luôn là sự lãnh đạo hợp hiến, hợp pháp. Thể chế hóa vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể của mỗi giai đoạn cách mạng trở thành giá trị truyền thống quan trọng nhất của các Hiến pháp Việt Nam.

Chế độ kinh tế trong Hiến pháp phải bảo đảm nền kinh tế vận hành hiệu quả và dựa trên nền tảng quyền con người 25/06/2013

Thực tiễn đã chứng minh: không có một khuôn mẫu chung cho hiến pháp các nước. Tùy thuộc vào truyền thống, quan điểm chính trị và mức độ phát triển của đời sống kinh tế - xã hội mà các nhà nước xác định cơ cấu hiến pháp phù hợp. Có hai xu hướng ghi nhận chế độ kinh tế trong hiến pháp: trực tiếp ghi nhận chế độ kinh tế trong hiến pháp và không trực tiếp ghi nhận chế độ kinh tế trong hiến pháp. Mặc dù cách thức ghi nhận chế độ kinh tế trong hiến pháp các nước có khác nhau song có một điểm chung nhất là các quy định về chế độ kinh tế trong hiến pháp (ở những mức độ khác nhau) phải bảo đảm sự thuận lợi cho phát triển mô hình kinh tế quốc gia. Bài viết trao đổi một số nội dung liên quan đến chế độ kinh tế trong Hiến pháp 1992 (sửa đổi 2001) và Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang được lấy ý kiến nhân dân.

Nâng cao chất lượng khen thưởng cho người lao động trực tiếp - Thực trạng và kiến nghị 10/06/2013

Dự thảo Luật thi đua khen thưởng đã có nhiều thay đổi theo hướng nhằm làm rõ hơn bản chất, nội dung của các loại hình khen thưởng, khắc phục tình trạng khen thưởng theo định kỳ; tích lũy thành tích khen thưởng. Qua đó thực hiện việc khen thưởng thông qua việc phát hiện các tập thể, cá nhân có công trạng, thành tích, sáng tạo trong các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ trong lao động, sản xuất sẽ được khen thưởng, tôn vinh. Như vậy sẽ tạo điều kiện để người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân có nhiều cơ hội tham gia xét các danh hiệu. Ngoài ra, trong các điều luật quy định tiêu chuẩn đạt các danh hiệu thi đua, ưu tiên cho đối tượng là người lao động, công nhân, nông dân lên trước. Tuy nhiên, một số quy định của dự thảo còn chưa được làm rõ, thiếu thực tế, gây nên nhiều tranh cãi.

Các mô hình Hiến pháp trong lịch sử lập hiến ở nước ta 07/06/2013

Chuyên đề gồm có hai phần: - Cơ sở lý luận về mô hình hiến pháp; - Sự vận dụng các mô hình hiến pháp trong lịch sử lập hiến của nước ta và các yếu tố có thể kế thừa, phát triển trong việc hoàn thiện mô hình hiến pháp ở Việt Nam hiện nay.

Những kiến nghị sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 về Quốc hội 03/06/2013

Về hình thức và kỹ thuật lập hiến, ở Hiến pháp hiện hành, Quốc hội thuộc chế định thứ sáu, theo thứ tự là Chương VI, gồm 18 điều (từ Điều 83 đến Điều 100). Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 lần này (Dự thảo), Quốc hội thuộc chế định thứ năm, được xếp ở Chương V, gồm 17 điều (từ Điều 74 đến Điều 90), trong đó gộp Điều 88 và 93 cũ thành một điều mới là Điều 90, Dự thảo bỏ hẳn Điều 89 cũ, thêm một điều mới là Điều 83.

Một số vấn đề cộng đồng đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) đang gặp phải ở Việt Nam 31/05/2013

Chưa có cuộc điều tra nào ước lượng số người là đồng tính ở Việt Nam. Trên thế giới có nhiều nghiên cứu khác nhau nhưng cho các tỉ lệ khác nhau, biến động từ 1% đến 9% người ở độ tuổi sinh hoạt tình dục tự nhận họ là người đồng tính và song tính. Điều tra quốc gia về phát triển gia đình ở Hoa Kỳ năm 2002 cho kết quả 4,1% nam giới và 4,1% nữ giới tự nhận mình là người đồng tính và song tính.

Xu hướng và tác động xã hội của hôn nhân cùng giới, xu hướng thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 30/05/2013

Theo nghiên cứu mới đây của Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường năm 2012 về thái độ xã hội với người đồng tính, đa số người tham gia nghiên cứu đều cho rằng những người đồng tính có quyền được sống với nhau theo nguyện vọng tình cảm của họ. Tuy nhiên, vẫn còn e ngại hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới có thể ảnh hưởng đến xã hội...

Bàn về việc Quốc hội làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp 30/05/2013

Trong các bản Hiến pháp năm 1959, 1980 và 1992 của nước ta đều có hai điều quy định hoàn toàn giống nhau là “Quốc hội làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp”, và “chỉ có Quốc hội mới có quyền sửa đổi Hiến pháp. Việc sửa đổi Hiến pháp phải được ít nhất là hai phần phần ba tổng số Đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành”.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống