Những vấn đề đặt ra khi sửa đổi Luật thủy sản năm 2003 03/07/2017

Luật thuỷ sản năm 2003 được ban hành đã tạo ra khung pháp lý cao nhất và toàn diện nhất cho việc quản lý các hoạt động thuỷ sản, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của Luật thuỷ sản với các luật khác có liên quan, phù hợp với thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, ngành thuỷ sản vẫn còn gặp nhiều thách thức, đòi hỏi cần có sự tăng cường quản lý của Nhà nước và có cơ chế, chính sách pháp luật đồng bộ, đủ mạnh để giải quyết nhiều vấn đề hạn chế, bất cập đang tồn tại sau 13 năm thi hành Luật này.

Tham vấn Luật trợ giúp pháp lý: Tăng cường tiếp cận công lý cho trẻ em 03/07/2017

Dự án Luật trợ giúp pháp lý sửa đổi đã được trình Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 2 và hiện tại đang được hoàn thiện để trình Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 trong năm 2017. Với tư cách là một tổ chức nghề luật đã và đang tích cực tham gia vào quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật ở Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam đã phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội thảo: “Tham vấn Luật trợ giúp pháp lý: Tăng cường tiếp cận công lý cho trẻ em”. Hội thảo là một diễn đàn cởi mở để các chuyên gia và các cán bộ làm công tác thực tiễn trao đổi, thảo luận và đưa ra các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Luật trợ giúp pháp lý sửa đổi. Bài viết này tổng hợp các ý kiến chung của các đại biểu tham dự Hội thảo để các cơ quan, tổ chức tham khảo, hoàn thiện dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội thông qua.

Góp ý dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 03/07/2017

Nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII về hoàn thiện hệ thống pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân; cụ thể hoá các quy định của Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người, quyền công dân; bảo đảm phù hợp với tiến trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng ngừa có hiệu quả hành vi vi phạm pháp luật của người thi hành công vụ làm phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội. Để góp phần hoàn thiện dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá XIV, ngày 23/3/2017, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo “Góp ý dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)” tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình trao đổi, thảo luận tại Hội thảo, nhiều nội dung của dự thảo Luật đã được đề cập một cách toàn diện, đặc biệt là một số vấn đề sau:

Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng dự án Luật quản lý ngoại thương ở Việt Nam 03/07/2017

Qua 10 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đồng thời ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do, bên cạnh những thành tựu đạt được, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đổi mới, hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý ngoại thương nhằm tận dụng tối đa các cơ hội do hội nhập mang lại, thúc đẩy phát triển xuất khẩu và sản xuất trong nước phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu đề tài cấp cơ sở “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng dự án Luật quản lý ngoại thương ở Việt Nam” có ý nghĩa cấp thiết. Đề tài do ThS. Nguyễn Minh Hồng làm Chủ nhiệm đã làm rõ một số vấn đề lý luận về hoạt động ngoại thương trong điều kiện kinh tế thị trường; hệ thống kinh nghiệm về quản lý ngoại thương của một số quốc gia trên thế giới; nghiên cứu thực trạng quản lý ngoại thương ở nước ta trong thời gian vừa qua và đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về quản lý ngoại thương.

Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người tố cáo 03/07/2017

Thực tiễn giải quyết tố cáo ở nước ta cho thấy, trong nhiều vụ việc, người tố cáo tỏ ra e ngại, hợp tác không tích cực với các cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra, xác minh, xử lý vụ việc liên quan đến tố cáo, không cung cấp đầy đủ thông tin về họ, tên, địa chỉ; tố cáo nặc danh, mạo danh chiếm một tỷ lệ đáng kể. Căn nguyên của tình trạng trên trước hết là do chúng ta chưa có một cơ chế bảo vệ người tố cáo hiệu quả, người tố cáo lo ngại sợ bị trả thù, trù dập… nên chưa tin tưởng và mạnh dạn thực hiện quyền tố cáo của mình, đặc biệt là tố cáo hành vi tham nhũng. Trên thế giới, để ngăn chặn tình trạng trù dập người tố cáo nói chung và tố cáo tham nhũng nói riêng, pháp luật của nhiều nước đã ban hành nhiều đạo luật liên quan đến bảo vệ người tố cáo. Có thể thấy, việc xây dựng một cơ chế hữu hiệu để bảo vệ người tố cáo là vấn đề cần phải được quan tâm, chú trọng. Đây cũng là vấn đề nóng, được thảo luận rất sôi nổi và có nhiều ý kiến đóng góp khi xây dựng dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi) ở nước ta hiện nay.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống