Yêu cầu 8 địa phương đề xuất mô hình chính quyền đô thị 18/07/2012

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về xây dựng đề án xây dựng mô hình chính quyền đô thị vừa có văn bản giao cho 8 tỉnh, thành phố thực hiện báo cáo chuyên đề nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức chính quyền đô thị.

Kiến nghị giải pháp phát triển vững chắc các khu kinh tế 16/07/2012

Để triển khai mô hình phát triển mới, có tính đột phá, dựa trên cơ sở khai thác các lợi thế về điều kiện tự nhiên, về vị trí địa kinh tế và thí điểm áp dụng những thể chế, chính sách kinh tế mới; đồng thời huy động tối đa các nguồn lực nhằm cân bằng phát triển các vùng kinh tế của đất nước theo định hướng của một nền kinh tế mở, Nhà nước ta đã có chủ trương xây dựng một số khu kinh tế (KKT) ở những địa bàn có đủ điều kiện về tự nhiên và xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả bước đầu đáng ghi nhận, các KKT cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết, trong đó có nội dung làm thể nào để nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của các KKT cũng như vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan dân cử ở địa phương.

Hạn chế của công tác xóa đói giảm nghèo và giải pháp đổi mới 16/07/2012

Xóa đói giảm nghèo (XĐGN) là chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã tập trung vào XĐGN và thu được những thành quả không nhỏ, đưa nước ta trở thành một nước có thành công ấn tượng trên trường quốc tế về chống đói nghèo, là một trong bốn nước có tỷ lệ giảm nghèo nhanh nhất thế giới, làm tăng vị thế và uy tín của Việt Nam trên toàn cầu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước đã giảm xuống nhanh chóng từ 37,4% năm 1998 xuống còn 9,45% năm 20101. Việc xây dựng và thực hiện các chương trình XĐGN như tập trung nguồn lực vào các xã, huyện nghèo nhất; phân cấp cho cơ sở và tăng cường sự tham gia của người dân… là một trong những bài học kinh nghiệm quý báu cho các nước trong cuộc tấn công vào đói nghèo và thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ trên toàn cầu.

Phổ biến chính sách pháp luật cho các chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo 14/07/2012

Trong 2 ngày 9 và 10/7, tại Vĩnh Long, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với Bộ Tài nguyên - Môi trường và tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị phổ biến chính sách pháp luật cho hơn 200 đại biểu chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Thành công và bất cập trong chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên 10/07/2012

TGXHTX là sự trợ giúp của Nhà nước, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng về vật chất và tinh thần cho những đối tượng xã hội có hoàn cảnh khó khăn (gọi là đối tượng bảo trợ xã hội) không tự lo được cuộc sống (một hoặc nhiều năm) để họ ổn định cuộc sống, hoà nhập cộng đồng xã hội và phát triển[1]. TGXHTX được xem là một trong những thành tố quan trọng cấu thành nên hệ thống chính sách TGXH ở nước ta. Tổng quan nghị định và thông tư liên tịch ban hành 10 năm qua cho thấy, Nhà nước đã có những quy định rõ về các khía cạnh liên quan đến TGXHTX như: đối tượng trợ giúp; mức trợ giúp và nguồn kinh phí; cơ sở hạ tầng và điều kiện chăm sóc, quản lí; sự tham gia của các đối tác xã hội.

Cải cách thể chế nhằm thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế 10/07/2012

Bài viết phân tích tác động của thể chế kinh tế đối với tăng trưởng kinh tế và đề xuất các gợi ý chính sách xây dựng thể chế nhằm thúc đẩy quá trình tái cấu trúc nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng.

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả chính sách tài khóa và tiền tệ 09/07/2012

Tăng tổng cầu của nền kinh tế được coi là một trong những giải pháp cấp bách hiện nay khi mà sáu tháng qua, tổng cầu đang suy giảm mạnh, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều ngành, tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế của cả nước. Với mức tăng 4,38%, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế sáu tháng đầu năm đạt thấp hơn so cùng kỳ năm trước và thấp hơn so kế hoạch đề ra. Theo Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, chỉ số phát triển công nghiệp sáu tháng đầu năm chỉ bằng 46% tốc độ tăng cùng kỳ năm 2011.

Hà Nội đề nghị thu hồi đất vi phạm lớn nhất từ trước tới nay 09/07/2012

UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức lập hồ hơ để thu hồi đất của một số doanh nghiệp trên địa bàn vì vi phạm pháp luật về đất đai. Đây là đợt đề nghị thu hồi đất đai có vi phạm lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn.

Tăng cường điều tra cơ bản, quản lý tài nguyên - môi trường biển 29/06/2012

Ngày 25/6, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển đã tổ chức Hội nghị tổng kết giai đoạn 2006-2011 và triển khai giai đoạn 2012-2020 của Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống