Hội thảo khoa học: “Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật về bảo vệ thông tin bí mật của cá nhân”

19/03/2019

Ngày 19 tháng 3 năm 2019, Viện Nghiên cứu lập pháp đã tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật về bảo vệ thông tin bí mật của cá nhân”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ đề tài cấp bộ của Viện Nghiên cứu lập pháp. Hội thảo do PGS.TS. Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp và TS Lê Minh Hồng, chủ nhiệm đề tài đồng chủ trì. Tham dự Hội thảo gồm có các đại biểu và các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Bộ Lao động, thương binh và xã hội, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Đại học Luật Hà Nội, Viện Khoa học pháp lý… và đông đảo công chức, viên chức của Viện Nghiên cứu lập pháp.

Tại Hội thảo, các diễn giả đã phân tích khái niệm, đặc điểm, phân loại thông tin bí mật của cá nhân; các quy định pháp luật về bảo vệ thông tin bí mật của cá nhân ở một số nước trên thế giới như các nước thuộc liên minh Châu Âu, Estonia, Hàn Quốc, Anh, Canada và kinh nghiệm cho Việt Nam; thực trạng các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ thông tin bí mật của cá nhân nói chung cũng như các quy định bảo vệ thông tin bí mật cá nhân của một số nhóm đối tượng là trẻ em, người mua bán dâm, người nghiện ma túy, một số lĩnh vực y tế, khám bệnh, chữa bệnh; thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật tố tụng về bảo vệ thông tin bí mật của cá nhân trong giải quyết tranh chấp dân sự; các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật bảo vệ thông tin bí mật của cá nhân ở Việt Nam.

Nhiều ý kiến cho rằng hiện nay, quy định bảo vệ thông tin bí mật cá nhân nằm rải rác ở các văn bản khác nhau như Hiến pháp năm 2013; Bộ luật dân sự; Bộ luật hình sự; Luật công nghệ thông tin; Luật hôn nhân và gia đình; Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác… Pháp luật hiện hành thiếu những quy định chung, thống nhất dẫn đến cách hiểu và quy định phạm vi thông tin bí mật cá nhân rộng hẹp khác nhau trong các lĩnh vực chuyên ngành; thiếu quy định cụ thể về quyền, trách nhiệm và cách thức cá nhân tự bảo vệ hoặc cho phép người khác tiếp cận thông tin cá nhân của mình; trách nhiệm, nghĩa vụ thu thập, xử lý thông tin của cơ quan, tổ chức quản lý thông tin cá nhân; phương thức, cách thức, quy trình, thủ tục bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân…  Do đó, cần thiết phải có một văn bản quy phạm pháp luật riêng để nhất thể hóa các quy định về bảo vệ thông tin bí mật cá nhân.

Trong văn bản quy phạm này, cần làm rõ khái niệm như thế nào là thông tin bí mật cá nhân? Những thông tin liên quan đến lý lịch tư pháp, quan hệ hộ tịch, hộ khẩu của cán nhân có được coi là thông tin bí mật cá nhân không? Ngoài ra, cần quy định rõ về trình tự lưu giữ, sử dụng, tiết lộ thông tin cá nhân của người có thẩm quyền thu thập thông tin cá nhân của người khác; các trường hợp thông báo hoặc không thông báo cho người bị thu thập biết về việc thu thập thông tin; quy định các trách nhiệm pháp lý và các chế tài cụ thể tương ứng đối với từng loại hành vi vi phạm và mức độ vi phạm quyền bí mật thông tin của cá nhân…

Kết quả Hội thảo đã cung cấp các cơ sở lý luận và thực tiễn hữu ích để Ban Chủ nhiệm đề tài tổng hợp, hoàn thiện Báo cáo khoa học.

                                                                                                                                                    Trung tâm Thông tin khoa học lập pháp                                                                                                

 

 

 

                         

 

Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống