Hội thảo khoa học: “Những vấn đề đặt ra từ quy định pháp luật và việc thực hiện kiểm soát thu nhập, tài sản của cán bộ, công chức, viên chức”

20/03/2019

  Ngày 20/3/2019, Viện Nghiên cứu lập pháp đã tổ chức Hội thảo khoa học “Những vấn đề đặt ra từ quy định pháp luật và việc thực hiện kiểm soát thu nhập, tài sản của cán bộ, công chức, viên chức”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ đề tài cấp bộ “Xây dựng pháp luật về kiểm soát thu nhập, tài sản của cán bộ, công chức, viên chức - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do TS. Nguyễn Hoàng Thanh, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Nghiên cứu lập pháp làm Chủ nhiệm. Hội thảo do PGS.TS. Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp và TS. Nguyễn Hoàng Thanh đồng chủ trì.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo Viện Nghiên cứu lập pháp; nguyên lãnh đạo một số Ủy ban của Quốc hội; đại diện Văn phòng Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học trong nước và đông đảo cán bộ, viên chức của Viện Nghiên cứu lập pháp.

 Tại Hội thảo, sau khi nghe các tham luận, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về một số vấn đề trọng tâm như: quy định của pháp luật về kiểm soát thu nhập, tài sản của cán bộ, công chức, viên chức, người có chức vụ, quyền hạn; hoàn thiện pháp luật về kê khai tài sản, kiểm soát thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện các chế tài để công khai, minh bạch tài sản và thu nhập; bàn về việc thành lập cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay; kinh nghiệm một số nước trên thế giới và gợi mở cho Việt Nam.

Trong những năm qua, các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đã tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản và kiểm soát thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, việc kê khai tài sản vẫn còn mang tính hình thức; phạm vi đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản quá rộng; giữa thu nhập thực tế và tiền lương của cán bộ, công chức còn có khoảng cách lớn, có nhiều khoản thu không được kê khai và không nộp thuế, gây khó khăn cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong việc kiểm soát thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Mặt khác, không ít cán bộ, công chức, viên chức chưa có ý thức kê khai tài sản và thu nhập một cách trung thực. Việc truy nguyên nguồn gốc tài sản và trách nhiệm giải trình tài sản bất minh còn nhiều bất cập; chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe dẫn đến tình trạng kê khai tài sản không trung thực còn phổ biến; việc xác minh tài sản thiếu tính chuyên nghiệp, chưa đảm bảo tính khách quan, dẫn đến sự bao che cho nhau trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đến nay, vẫn chưa có một văn bản pháp luật riêng quy định cụ thể về cơ chế kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Điều 53 của Luật Phòng, chống tham nhũng có quy định: “Chính phủ trình Quốc hội ban hành văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn”, tuy nhiên đến nay dự án này vẫn chưa được trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Trước thực trạng trên, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về kê khai tài sản, kiểm soát thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng, cần thu hẹp đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, nên tập trung vào những cán bộ, công chức, viên chức từ cấp Trưởng phòng trở lên ở các cơ quan hành chính từ cấp huyện và tương đương trở lên, đặc biệt là các cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, có thẩm quyền quản lý, sử dụng, định đoạt tài sản, ngân sách và những người có thẩm quyền quản lý, quyết định công tác cán bộ ở các cấp. Cần sớm ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về cơ chế kiểm soát thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức; quy định chặt chẽ, rõ ràng hơn về quy trình xác minh, cung cấp tài liệu, thông tin cho cơ quan xác minh; quy định chế tài xử lý nghiêm khắc đối với hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; thành lập một cơ quan chuyên trách về phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về hoạt động kê khai tài sản, kiểm soát thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Có chính sách để đẩy mạnh việc chuyển dần hình thức thanh toán tiền mặt qua thanh toán bằng thẻ nhằm giúp cho việc quản lý giao dịch của cán bộ, công chức, viên chức được thuận lợi, dễ dàng hơn.

Trung tâm Thông tin khoa học lập pháp

 

Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống