QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO TRONG PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT MỘT SỐ NƯỚC – NHỮNG KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 24/11/2016

Triển khai nhiệm vụ khoa học năm 2015, Viện nghiên cứu lập pháp đã chủ trì nghiên cứu đề tài cấp cơ sở “Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong pháp luật quốc tế và pháp luật một số nước – những kinh nghiệm Việt Nam có thể tiếp thu” do ThS. Phạm Thị Tâm, Trưởng phòng Nghiên cứu pháp luật về các vấn đề xã hội, Trung tâm Nghiên cứu khoa học, Viện Nghiên cứu lập pháp làm chủ nhiệm. Đề tài đã được bảo vệ thành công vào tháng 4/2016. Bài viết sau đây tóm lược một số kết quả chính mà đề tài đã đạt được.

Kinh nghiệm của một số nước về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất 15/04/2013

Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất là một trong những nội dung rất quan trọng của Luật đất đai. Thực tiễn triển khai thực hiện bồi thường rất phức tạp, đòi hỏi kết hợp hài hòa giữa lợi ích nhà nước, lợi ích chủ đầu tư và người bị thu hồi đất. Mỗi quốc gia có quy định và cách thức thực hiện riêng, cơ bản tùy thuộc vào chế độ sở hữu về đất đai và điều kiện thực tế ở mỗi nước. Bài viết này giới thiệu một số kinh nghiệm của Trung Quốc, Singapore và Hàn Quốc về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Về mô hình nghị viện của các nước trên thế giới 16/03/2013

Hiện nay, các nước trên thế giới thường tổ chức nghị viện gồm một hoặc hai viện. Tuy nhiên, trong lịch sử của một số nước chứng kiến nghị viện gồm hơn hai viện.

Thanh lý thế chấp trong luật dân sự Pháp theo quy định của Đạo luật ngày 23/3/2006 19/02/2013

Vấn đề bảo đảm thực hiện nghĩa vụ không phải là vấn đề mới trong luật dân sự Pháp cũng như luật dân sự Việt Nam hay hầu hết các luật dân sự của các quốc gia khác trên thế giới. Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ xuất hiện tương đối sớm trong hệ thống pháp luật La Mã cổ đại. Khái niệm này xuất hiện cũng lâu đời như khái niệm về nghĩa vụ dân sự[1]. Nhưng đạo luật ngày 23/3/2006 của Nghị viện Pháp[2] đã có rất nhiều thay đổi về hình thức lẫn nội dung các quy định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ nói chung, mà rõ ràng nhất là về mặt hình thức. Sự thay đổi này có rất nhiều điểm mới, tiến bộ. Tìm hiểu và so sánh để tìm ra những điểm tương đồng để có thể giải thích và vận dụng cho các vấn đề tương tự của luật Việt Nam, bài viết đề cập đến vấn đề về thanh lý thế chấp theo đạo luật ngày 23/3/2006 của Nghị viện Pháp.

Thu hồi tài sản dân sự trong pháp luật các nước và yêu cầu của thực tiễn nước ta 19/02/2013

Để phòng, chống tội phạm, ngoài việc ban hành các hình phạt có tính răn đe đối tượng có ý định phạm tội, pháp luật các quốc gia còn quy định một biện pháp khác nữa là thu hồi tài sản do hành vi phạm tội mà có. Hiện nay, pháp luật quốc tế tồn tại hai biện pháp chủ yếu về việc thu hồi tài sản, đó là thu hồi tài sản hình sự và thu hồi tài sản dân sự [1](hay còn gọi là thu hồi tài sản không dựa vào bản án hình sự). Bài viết đề cập đến việc thu hồi tài sản dân sự trong pháp luật quốc tế và pháp luật nước ta.

Tham vấn công chúng về hiến pháp: Hiệu quả tham vấn công chúng ở một số nước 19/02/2013

Tham vấn công chúng về hiến pháp đã trở thành một xu hướng của dân chủ. Tuy nhiên, bên cạnh những nước mà sự tham gia rộng rãi của công chúng trong quá trình ban hành hiến pháp, vẫn có những nước mà ở đó, hoạt động tham vấn công chúng còn mang tính hình thức, chưa thực sự hiệu quả hoặc chưa lôi kéo được công chúng tham gia

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống