Kinh nghiệm quốc tế về quản lý nợ công và một số hàm ý đối với Việt Nam 03/07/2017

Việc chính phủ vay nợ là hoạt động bình thường ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, bao gồm cả các nước phát triển và đang phát triển. Tuy nhiên, lợi ích thu được từ các khoản vay là có giới hạn và vay nợ sẽ tiềm ẩn các nguy cơ gây bất ổn kinh tế vĩ mô nếu không được quản lý, giám sát hiệu quả. Đối với Việt Nam, trong hơn hai thập niên qua, nguồn lực có được từ vay nợ đã có vai trò rất quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu về vốn cho phát triển kinh tế - xã hội. Song thực tiễn diễn biến nợ công những năm gần đây cũng đang đặt ra nhiều áp lực đối với yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn nền tài chính công trong trung và dài hạn. Quy mô nợ công đã tăng từ mức khoảng 50% GDP năm 2011 lên 62,2% GDP năm 2015 và ước ở 63,7% GDP năm 2016. Hiệu quả sử dụng nguồn lực có được từ vay nợ cũng còn nhiều hạn chế, cơ cấu nợ chưa thực sự bền vững và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hiện trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có phần liên quan đến hệ thống khuôn khổ pháp lý về quản lý nợ công. Một số quy định của Luật quản lý nợ công 2009 sau một số năm thực hiện đến nay đã không còn phù hợp, đòi hỏi phải được sửa đổi, bổ sung để khắc phục cho được các hạn chế, tồn tại đang đặt ra, đồng thời từng bước đưa hệ thống các quy định về quản lý nợ công của Việt Nam tiệm cận sát hơn với thông lệ quốc tế. Bài viết sau đây nhằm cung cấp một số thông tin tổng quan về kinh nghiệm quản lý nợ công ở một số nước, qua đó rút ra một số hàm ý cho Việt Nam trong việc sửa đổi, bổ sung Luật quản lý nợ công 2009.

Vai trò của Quốc hội trong việc xác lập khung thể chế cho tăng trưởng xanh - Kinh nghiệm nghị viện một số nước và bài học cho Việt Nam 29/06/2017

Chiến lược tăng trưởng xanh là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định sự thành công của quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm phát triển bền vững ở nước ta hiện nay. Mặc dù tăng trưởng xanh đã được Đảng, Quốc hội và Chính phủ xác định là một trong những nhiệm vụ ưu tiên định hướng phát triển trong giai đoạn tới, nhưng cho đến nay về cơ bản một khung khổ pháp lý hài hòa, đồng bộ là nền tảng cho những chính sách, giải pháp đột phá về tăng trưởng xanh vẫn chưa được hình thành rõ nét. Xuất phát từ bối cảnh đó, Đề tài khoa học cấp bộ: “Vai trò của Quốc hội trong việc xác lập khung thể chế cho tăng trưởng xanh – Kinh nghiệm nghị viện một số nước và bài học cho Việt Nam” do TS. Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế làm Chủ nhiệm đã đi sâu nghiên cứu về vai trò của nghị viện các nước trên thế giới trong xác lập khuôn khổ pháp lý cho tăng trưởng xanh và đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm xây dựng khung thể chế cho tăng trưởng xanh gắn với bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển bền vững ở nước ta. Qua nghiên cứu vai trò của nghị viện trong xây dựng khung thể chế tăng trưởng xanh của một số nước, cho thấy nổi lên một số nét chính như sau:

QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO TRONG PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT MỘT SỐ NƯỚC – NHỮNG KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 24/11/2016

Triển khai nhiệm vụ khoa học năm 2015, Viện nghiên cứu lập pháp đã chủ trì nghiên cứu đề tài cấp cơ sở “Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong pháp luật quốc tế và pháp luật một số nước – những kinh nghiệm Việt Nam có thể tiếp thu” do ThS. Phạm Thị Tâm, Trưởng phòng Nghiên cứu pháp luật về các vấn đề xã hội, Trung tâm Nghiên cứu khoa học, Viện Nghiên cứu lập pháp làm chủ nhiệm. Đề tài đã được bảo vệ thành công vào tháng 4/2016. Bài viết sau đây tóm lược một số kết quả chính mà đề tài đã đạt được.

Kinh nghiệm của một số nước về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất 15/04/2013

Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất là một trong những nội dung rất quan trọng của Luật đất đai. Thực tiễn triển khai thực hiện bồi thường rất phức tạp, đòi hỏi kết hợp hài hòa giữa lợi ích nhà nước, lợi ích chủ đầu tư và người bị thu hồi đất. Mỗi quốc gia có quy định và cách thức thực hiện riêng, cơ bản tùy thuộc vào chế độ sở hữu về đất đai và điều kiện thực tế ở mỗi nước. Bài viết này giới thiệu một số kinh nghiệm của Trung Quốc, Singapore và Hàn Quốc về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Về mô hình nghị viện của các nước trên thế giới 16/03/2013

Hiện nay, các nước trên thế giới thường tổ chức nghị viện gồm một hoặc hai viện. Tuy nhiên, trong lịch sử của một số nước chứng kiến nghị viện gồm hơn hai viện.

Thanh lý thế chấp trong luật dân sự Pháp theo quy định của Đạo luật ngày 23/3/2006 19/02/2013

Vấn đề bảo đảm thực hiện nghĩa vụ không phải là vấn đề mới trong luật dân sự Pháp cũng như luật dân sự Việt Nam hay hầu hết các luật dân sự của các quốc gia khác trên thế giới. Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ xuất hiện tương đối sớm trong hệ thống pháp luật La Mã cổ đại. Khái niệm này xuất hiện cũng lâu đời như khái niệm về nghĩa vụ dân sự[1]. Nhưng đạo luật ngày 23/3/2006 của Nghị viện Pháp[2] đã có rất nhiều thay đổi về hình thức lẫn nội dung các quy định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ nói chung, mà rõ ràng nhất là về mặt hình thức. Sự thay đổi này có rất nhiều điểm mới, tiến bộ. Tìm hiểu và so sánh để tìm ra những điểm tương đồng để có thể giải thích và vận dụng cho các vấn đề tương tự của luật Việt Nam, bài viết đề cập đến vấn đề về thanh lý thế chấp theo đạo luật ngày 23/3/2006 của Nghị viện Pháp.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống