Bỏ phiếu bất tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm 29/10/2012

Ở nhiều nước, quy trình quy trách nhiệm của Chính phủ trước Nghị viện được thực hiện chủ yếu bằng hai hình thức: bỏ phiếu bất tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm Chính phủ.

Kinh nghiệm lập hiến của Liên Bang Nga và Ucraina 16/10/2012

Thực hiện chương trình đối ngoại, trong tháng 4.2012, Viện NCLP đã tổ chức Đoàn khảo sát kinh nghiệm xây dựng và bảo vệ Hiến pháp tại Liên bang Nga và Ucraina. Trong thời gian làm việc, Đoàn tập trung trao đổi với phía bạn về kinh nghiệm xây dựng, bảo vệ Hiến pháp; vai trò của Hiến pháp trong việc phát huy dân chủ; bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân; quy trình và thủ tục lập hiến; thực tiễn hoạt động của Toà án Hiến pháp …

Một số mô hình cung ứng hàng hoá, dịch vụ công và kinh nghiệm hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam 03/10/2012

Hoạt động cung ứng hàng hoá, dịch vụ công (HH-DVC) giữ một vị trí quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội ở các quốc gia. Nghiên cứu các mô hình cung ứng HH-DVC điển hình trên thế giới, từ đó áp dụng phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam hiện đang là vấn đề được chú trọng.

Kinh nghiệm quốc tế về phòng ngừa tham nhũng trong mua sắm công 12/08/2012

TS. Thaveeporn Vasavakul - chuyên gia quốc tế đã có thời gian dài công tác tại Việt Nam. Chị có thể sử dụng thành thạo 3 ngôn ngữ: Thái Lan, Anh, Việt. Bài dưới đây do chính TS. Thaveeporn Vasavakul viết bằng tiếng Việt.

Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng Luật giáo dục đại học 12/08/2012

Trên thế giới, nhiều nước phát triển và đang phát triển đã xây dựng và ban hành luật về giáo dục đại học (GDĐH) để điều chỉnh lĩnh vực này.

Trợ giúp pháp lý - quan niệm và mô hình ở một số nước trên thế giới 23/07/2012

Chế độ trợ giúp pháp lý (TGPL) là một loại trợ giúp tư pháp được đại đa số các nước trên thế giới áp dụng (khoảng 150 nước). Nó là kết quả tất yếu của sự phát triển trong xã hội, là công cụ để nhà nước thực hiện nghĩa vụ đối với công dân của mình. Nhà nước ban hành pháp luật, buộc người dân phải tuân theo, do vậy nhà nước cũng phải bảo đảm để pháp luật bảo vệ được quyền lợi của nhân dân. Nếu không làm được điều này, tất yếu sự hoài nghi của công chúng đối với pháp luật sẽ nảy sinh và đó sẽ là nguy cơ lớn đối với khả năng thực thi pháp luật.

Kinh nghiệm quốc tế về mua sắm xanh và một số đề xuất triển khai áp dụng ở Việt Nam 23/07/2012

Mua sắm xanh là thuật ngữ được sử dụng đế chỉ việc lựa chọn một sản phẩm hoặc dịch vụ ít gây tác động xấu đến môi trường, có cùng mức giá cạnh tranh mà vẫn thể hiện được trách nhiệm xã hội Tại những quốc gia có chi tiêu công chiếm từ 10% -15% GDP, mua sắm xanh là một trong những công cụ chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững. Ở Việt Nam, mua sắm xanh hiện vẫn còn là một khái niệm mới. Vi vậy, bài viết này có mục tiêu giới thiệu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế về mua sắm xanh, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm triển khai áp dụng ở nước ta.

Kinh nghiệm cải cách của Nhật Bản và việc xây dựng mô hình chính quyền địa phương ở Việt Nam 10/07/2012

Trong suốt 100 năm qua, kể từ thời Minh Trị năm 1867, Nhật Bản đã tiến hành nhiều cuộc cải cách hệ thống chính quyền địa phương với mục đích xây dựng một hệ thống chính quyền địa phương hoạt động có hiệu lực và hiệu quả.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống