Luật bảo vệ người tiêu dùng có nên quy định tổ chức là người tiêu dùng? 10/02/2012

Trong pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng, việc quan niệm người tiêu dùng chỉ có thể là cá nhân, hay bao gồm cả cá nhân và tổ chức sẽ kéo theo nhiều hệ quả pháp lý. Bài viết đưa ra một số lý giải về khái niệm người tiêu dùng ở khía cạnh có nên coi tổ chức là người tiêu dùng hay không và Dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng hiện nay nên tiếp cận vấn đề này như thế nào.

Giữ hay bỏ Luật Đầu tư? 10/02/2012

Qua sáu năm thực thi, Luật Đầu tư đã bộc lộ hàng loạt bất cập và đây có lẽ không còn là chuyện tranh cãi. Vậy thì nên xử lý như thế nào với bộ luật này? Hiện vẫn còn quan điểm khác nhau.

Một vài góp ý về Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 10/02/2012

Theo nghị định 102, vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên (TNHH 2) là tổng giá trị các phần vốn góp do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn cụ thể (tối đa 36 tháng) và đã được ghi vào Điều lệ công ty.

Những nội dung cần điều chỉnh của Dự án Luật hòa giải ở cơ sở 10/02/2012

Sau 12 năm tổ chức thực hiện Pháp lệnh về Tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 1998 (Pháp lệnh năm 1998), tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở đã ngày càng phát triển và khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, Pháp lệnh năm 1998 có một số quy định còn mang tính chất khái quát và chưa điều chỉnh toàn diện các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình hòa giải, cần được nghiên cứu, quy định cụ thể làm cơ sở pháp lý cho việc củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở trong Luật Hòa giải ở cơ sở đang được xây dựng

Điều kiện để phát triển thương lượng tập thể 10/02/2012

Có một số điều kiện pháp lý và cơ chế có tính chất tiền đề để việc thương lượng tập thể được thực hiện hiệu quả. The ILO, đó là: thứ nhất, một nền dân chủ và khuôn khổ pháp lý thích hợp giúp đảm bảo tính độc lập và sự tham gia hiệu quả của các bên...

Một số nội dung cơ bản của Dự thảo Luật Giáo dục đại học 10/02/2012

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, Chính phủ đang chuẩn bị trình Quốc hội xem xét cho ý kiến về Dự án Luật Giáo dục đại học (Luật GDĐH) tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII và sẽ thảo luận, thông qua Dự án Luật này tại kỳ họp thứ ba vào quý II năm 2012.

Khái niệm đại diện và phân loại đại diện trong lĩnh vực thương mại 04/02/2012

Pháp luật về đại diện thương mại là một lĩnh vực pháp luật quan trọng trong hệ thống pháp luật thương mại. Các nước có nền kinh tế thị trường đều quan tâm xây dựng và phát triển hệ thống pháp luật về đại diện thương mại, nhằm tạo hành lang pháp lý cho sự ổn định và phát triển của nghề nghiệp đại diện, thông qua đó thúc đẩy thương mại phát triển. Ở Việt Nam, đại diện trong lĩnh vực thương mại là một vấn đề pháp lý tương đối mới mẻ cả về lý luận và thực tiễn. Bài viết này bước đầu nghiên cứu và đề xuất kiến nghị một số vấn đề cơ bản về khái niệm đại diện và phân loại đại diện trong lĩnh vực thương mại theo pháp luật Việt Nam hiện nay.

Cơ sở lý luận và bài học thực tiễn giai đoạn 2005-2009 của việc Quốc hội quyết định về ngân sách Nhà nước 22/11/2011

Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và kết quả phải tiệm cận được các mục tiêu đề ra là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Đề tài cấp bộ “Cơ sở lý luận và bài học thực tiễn giai đoạn 2005-2009 của việc Quốc hội quyết định về NSNN” do TSKH Trịnh Huy Quách, Phó Chủ nhiệm VPQH (nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách) làm Chủ nhiệm đã phân tích một cách có hệ thống những vấn đề về NSNN và quản lý NSNN, kiến nghị một số kế hoạch khả thi đóng góp cho chương trình đổi mới công tác NSNN và việc ra quyết định của Quốc hội về NSNN giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo. Đề tài đã được đánh giá, nghiệm thu vào tháng 4 năm 2011.

Vai trò của Quốc hội trong việc giám sát hoạt động của các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam có sử dụng vốn từ ngân sách Nhà nước 22/11/2011

Đề tài cấp Bộ “Vai trò của Quốc hội trong việc giám sát hoạt động của các tập đoàn kinh tế ở Việt nam có sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước” do ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội làm Chủ nhiệm đã được Hội đồng khoa học cơ quan tổ chức nghiệm thu, đánh giá vào tháng 3 năm 2011.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống