Pháp luật về đại biểu Quốc hội trong giai đoạn hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn 22/11/2011

Pháp luật về ĐBQH có vai trò quyết định đến hiệu quả, hiệu lực hoạt động của ĐBQH. Nhận thức được tầm quan trọng đó, trong các ngày 20-21.9.2011, tại TP. Quảng Ninh, Viện NCLP đã tổ chức Hội thảo “Pháp luật về ĐBQH trong giai đoạn hiện nay – Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do UNDP tài trợ, với sự tham gia của các nhà khoa học, những người hoạt động thực tiễn, ĐBQH ở trung ương và địa phương. Nhiều nội dung của Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của các đại biểu, có sự thống nhất cao về nhận thức, đánh giá thực trạng và kiến nghị phương hướng, giải pháp đổi mới, hoàn thiện.

Xây dựng tiêu chí, phương pháp tổng kết việc thi hành hiến pháp năm 1992 22/11/2011

Nhằm xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, trong khuôn khổ chương trình hợp tác với UNDP, Viện NCLP đã chủ trì tổ chức hai cuộc hội thảo về “Xây dựng tiêu chí, phương pháp tổng kết việc thi hành Hiến pháp phục vụ cho việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992”. Tham dự Hội thảo có các ĐBQH, chuyên gia, nhà khoa học, những người hoạt động thực tiễn đến từ các viện, trường, các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương. Qua các bài tham luận và ý kiến phát biểu, hội thảo đã đi đến thống nhất được nhiều nội dung có giá trị ứng dụng vào việc triển khai Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992.

Những vấn đề cần hoàn thiện khung pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay 02/07/2002

Đối với Việt Nam, TTCK là một lĩnh vực hết sức mới mẻ, chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm và thực tế, trong khi khung pháp luật về TTCK lại chưa hoàn chỉnh, có nhiều điểm chưa thống nhất và vẫn còn bất cập trong hệ thống pháp luật

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống