Hoàn thiện các quy định của pháp luật đất đai về quy hoạch sử dụng đất 15/04/2013

Nhằm góp phần cung cấp thêm các thông tin khoa học cho việc sửa đổi, bổ sung Luật đất đai, trong khuôn khổ nhiệm vụ khoa học năm 2010, Vụ Kinh tế (Văn phòng Quốc hội) đã triển khai nghiên cứu đề tài cấp cơ sở "Thực trạng quy định của pháp luật đất đai về quy hoạch sử dụng đất: Những kiến nghị và giải pháp hoàn thiện". Bài viết này giới thiệu một số kết quả nghiên cứu chủ yếu và những kiến nghị của đề tài để hoàn thiện quy định pháp luật đất đai về quy hoạch sử dụng đất.

Chế định sở hữu đất đai và việc hoàn thiện pháp luật về sở hữu đất đai ở Việt Nam hiện nay - những vấn đề lý luận và thực tiễn 15/04/2013

Hoàn thiện chế định sở hữu đất đai và hệ thống pháp luật có liên quan đến sở hữu đất đai là một trong những nội dung rất được quan tâm trong quá trình sửa đổi Luật đất đai lần này. Đề tài NCKH cấp bộ “Chế định sở hữu đất đai và việc hoàn thiện pháp luật về sở hữu đất đai ở Việt Nam hiện nay – Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do TS. Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện NCLP làm Chủ nhiệm đã làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về sở hữu đất đai, phân tích thực tiễn thực hiện chế định sở hữu toàn dân về đất đai và kiến nghị hoàn thiện chế định sở hữu toàn dân về đất đai. Đề tài được nghiệm thu, đánh giá đạt kết quả xuất sắc.

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhìn từ nhu cầu của thanh niên 26/02/2013

Nằm trong chương trình tham vấn Hiến pháp đối với các nhóm yếu thế, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live and Learn), Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) và Nhóm hợp tác thúc đẩy Quản trị và Hành chính công (GPAR) đã tổ chức tham vấn thanh niên về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Từ góc nhìn của thanh niên về dự thảo này, không chỉ thấy những vấn đề pháp lý mà còn rõ những chuyển động trong đời sống xã hội.

Để có một bản Hiến pháp thực sự văn minh, dân chủ 26/02/2013

Điểm mới nhất của dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 so với Hiến pháp năm 1992 là tách bạch quyền con người với quyền công dân, bổ sung một số quyền con người và thể hiện sự chú trọng quyền con người, quyền công dân bằng cách đưa Chương Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân lên vị trí thứ 2, sau Chương Chế độ chính trị. Tuy nhiên, theo chúng tôi, quy định về quyền con người, quyền công dân trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 còn một số hạn chế:

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống