Hoàn thiện pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng 17/12/2012

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh (CTKLM) về bản chất là những hành vi trái với chuẩn mực đạo đức kinh doanh (ĐĐKD) được các chủ thể tham gia thị trường chấp nhận. Khi được sử dụng, nó có thể gây thiệt hại về vật chất hoặc tinh thần cho các chủ thể kinh doanh khác và người tiêu dùng. Xuất phát từ vai trò của hoạt động ngân hàng cũng như mức độ ảnh hưởng của hành vi CTKLM đối với đời sống kinh tế xã hội, việc kiểm soát, ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi CTKLM trong hoạt động ngân hàng cần được tiến hành một cách chủ động, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý và các chủ thể tham gia thị trường

Thực trạng và một số giải pháp đảm bảo thực hiện pháp luật về báo chí 17/12/2012

Sau hơn mười năm thi hành, Luật Báo chí năm 1999 sửa đổi (Luật BC) đã góp phần tạo điều kiện cho báo chí phát triển nhanh về số lượng, loại hình và chất lượng thông tin. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật về báo chí (PLBC) hiện nay đã bộc lộ những bất cập về nội dung, thậm chí có lúc còn không theo kịp sự phát triển của đời sống xã hội và hoạt động báo chí, nên cần thiết phải có sự đánh giá toàn diện, để từ đó có định hướng sửa đổi, bổ sung hệ thống PLBC nhằm đáp ứng các yêu cầu mới.

3 năm thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế: Vướng vì cơ chế chồng chéo 17/12/2012

Sau 3 năm Luật BHYT đi vào cuộc sống, hàng triệu người dân đã được thụ hưởng chính sách ưu việt này; tuy vậy qua cuộc khảo sát của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tại một số địa phương vừa qua cho thấy, chính sách BHYT vẫn còn nhiều bất cập và vướng mắc… rất cần sự đồng thuận để giải quyết…

Tác động của luật đến KT - XH, đặc biệt là vấn đề ngân sách như thế nào? 18/10/2012

Cho ý kiến về dự án Luật Việc làm, nhiều ý kiến cho rằng, chính sách việc làm là bộ phận quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần phòng ngừa rủi ro cho người lao động. Vì vậy, chính sách này phải hướng đến mục tiêu việc làm bền vững cho người lao động, tạo cơ hội bình đẳng về việc làm cho mọi người; nâng cao trách nhiệm của Nhà nước cũng như xã hội trong cải thiện điều kiện làm việc, tạo thu nhập hợp lý, nâng cao chất lượng và tăng cường tính bền vững đối với việc làm...

Bán hàng đa cấp: cần hoàn thiện khung pháp lý 05/09/2012

Mặc dù hành lang pháp lý đã có để quản lý các hoạt động bán hàng đa cấp, tuy nhiên các cơ quan quản lý và cả doanh nghiệp họat động trong lãnh vực này cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp pháp lý để phương thức kinh doanh này quy củ hơn.

Nghị Quyết về miễn giảm Thuế TNCN, doanh nghiệp, Thuế GTGT năm 2012 30/07/2012

Ngày 21/6/2012, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 29/2012/QH13 về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân năm 2012.

Vướng từ quy định tới thực tiễn triển khai 23/07/2012

Được đánh giá là văn bản chứa đựng tính nhân văn, tính xã hội sâu sắc, sau hơn một năm triển khai thực hiện, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 đã bộc lộ không ít những tồn tại, hạn chế phát sinh cần khắc phục từ những quy định còn thiếu tính minh bạch, khả thi tới thực tiễn xử lý các hành vi vi phạm.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống