Phương hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo tồn đa dạng sinh học 22/11/2011

Luật Đa dạng sinh học (ĐDSH) được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2008 đã tạo một hành lang pháp lý thống nhất điều chỉnh việc bảo tồn và phát triển bền vững ĐDSH, đáp ứng được nhu cầu cấp bách của hoạt động bảo tồn ĐDSH hiện nay và trong tương lai. Luật đã hoàn thành nhiệm vụ pháp điển hóa các quy định về bảo vệ ĐDSH được đề cập rải rác trong nhiều văn bản pháp lý, hỗ trợ và tạo thế cân bằng với lĩnh vực pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường1. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật về ĐDSH hiện nay vẫn đang bộc lộ những bất cập nhất định về mặt nội dung cũng như thực tế thi hành, nên việc đánh giá toàn diện để hoàn thiện là vấn đề rất quan trọng.

Hộ gia đình và trách nhiệm trả nợ của hộ gia đình trong quan hệ tín dụng 22/11/2011

Trong giai đoạn hiện nay, hộ gia đình (HGĐ) đang là đối tượng đầu tư rất lớn của các ngân hàng thương mại (NHTM). Số lượng giao dịch tài chính, tín dụng giữa các HGĐ và ngân hàng không ngừng gia tăng.

Vai trò của Quốc hội trong việc giám sát hoạt động của các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam có sử dụng vốn từ ngân sách Nhà nước 22/11/2011

Đề tài cấp Bộ “Vai trò của Quốc hội trong việc giám sát hoạt động của các tập đoàn kinh tế ở Việt nam có sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước” do ông Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội làm Chủ nhiệm đã được Hội đồng khoa học cơ quan tổ chức nghiệm thu, đánh giá vào tháng 3 năm 2011.

Cơ sở lý luận và bài học thực tiễn giai đoạn 2005-2009 của việc Quốc hội quyết định về ngân sách Nhà nước 22/11/2011

Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và kết quả phải tiệm cận được các mục tiêu đề ra là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Đề tài cấp bộ “Cơ sở lý luận và bài học thực tiễn giai đoạn 2005-2009 của việc Quốc hội quyết định về NSNN” do TSKH Trịnh Huy Quách, Phó Chủ nhiệm VPQH (nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách) làm Chủ nhiệm đã phân tích một cách có hệ thống những vấn đề về NSNN và quản lý NSNN, kiến nghị một số kế hoạch khả thi đóng góp cho chương trình đổi mới công tác NSNN và việc ra quyết định của Quốc hội về NSNN giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo. Đề tài đã được đánh giá, nghiệm thu vào tháng 4 năm 2011.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống