Bàn về các biện pháp khẩn cấp tạm thời thuộc thẩm quyền áp dụng của Trọng tài thương mại 06/06/2014

Một trong số các ưu điểm vượt trội và được đánh giá rất cao của Luật Trọng tài thương mại 2010 so với Pháp lệnh Trọng tài thương mại 2003 là việc cho phép Hội đồng trọng tài cũng có thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Tuy nhiên, kể từ khi Luật Trọng tài thương mại 2010 ra đời và chính thức có hiệu lực cho đến nay, gần như không có một quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nào được ban hành bởi Trọng tài thương mại[1] mà tuyệt đại đa số các vụ việc tranh chấp, nếu có nhu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, đều vẫn phải nhờ Tòa án can thiệp ra quyết định như trước đây.

Pháp luật về giao đất, cho thuê đất ở nước ta - thực trạng và giải pháp hoàn thiện 15/04/2013

Triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2012, Viện NCLP đã chủ trì tổ chức nghiên cứu đề tài cấp cơ sở “Pháp luật về giao đất, cho thuê đất ở nước ta – Thực trạng và giải pháp hoàn thiện” do ThS.Nguyễn Thị Dung làm chủ nhiệm. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết này tóm tắt một số nội dung chủ yếu liên quan đến thực tiễn thi hành pháp luật về giao đất, cho thuê đất, những giải pháp hoàn thiện pháp luật về giao đất, cho thuê đất nhằm góp phần cung cấp thêm nguồn thông tin khoa học phục vụ việc nghiên cứu, sửa đổi bổ sung Luật đất đai năm 2003.

Ưu tiên đặc biệt cho cánh đồng mẫu lớn 04/03/2013

Thời gian qua, cánh đồng mẫu lớn là mô hình có nhiều ưu điểm trong sản xuất nông nghiệp. Trong Đề án phát triển mô hình liên kết sản xuất giữa hộ nông dân với các thành phần kinh tế ở nông thôn giai đoạn 2013 - 2020, Bộ NN và PTNT đề nghị đưa mô hình cánh đồng mẫu lớn vào nhóm ưu tiên đặc biệt.

Việc sử dụng đất không gian ngầm đô thị đang chờ được luật hóa 26/02/2013

6 tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội, 7 tuyến đường sắt đô thị của thành phố Hồ Chí Minh và gần 20 bãi đỗ xe ngầm của 3 thành phố lớn (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng), hàng trăm dự án đường ngầm đang chờ được luật hóa. Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi có điều chỉnh vấn đề này không và nên điều chỉnh như thế nào?

Việt Nam với việc đàm phán về quyền sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương 19/02/2013

Việt Nam đang tích cực tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Một trong những vấn đề Việt Nam sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong đàm phán chính là vấn đề sở hữu trí tuệ (SHTT). Các nội dung liên quan đến SHTT mà các quốc gia đàm phán đưa ra trong TPP đã vượt xa các quy định ban đầu của TPP và các chuẩn mực quốc tế hiện nay (Hiệp định TRIPs). Bài viết phân tích đề xuất của một số quốc gia đàm phán, đặc biệt là bản đề xuất của Hoa Kỳ trong mối tương quan với các hiệp định thương mại tự do song phương và với hệ thống pháp luật của một số nước, đưa ra một số kiến nghị cho Việt Nam khi tham gia đàm phán TPP về các vấn đề liên quan đến SHTT

Yêu cầu khách quan và định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước 29/01/2013

Luật Kiểm toán nhà nước (KTNN) được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006. Đây là văn bản pháp luật quan trọng trong hệ thống pháp luật của Nhà nước ta, cơ sở pháp lý cao nhất hiện nay quy định về tổ chức và hoạt động của KTNN. Sau 5 năm thi hành Luật KTNN, địa vị pháp lý của KTNN đã được nâng cao; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của KTNN được quy định đầy đủ hơn; quy mô, loại hình và chất lượng kiểm toán được mở rộng và tăng cường; vị trí, vai trò của KTNN ngày càng được khẳng định, nhất là từ khi thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định của Luật KTNN.

Luật Phá sản 2004: những bất cập và kiến nghị hoàn thiện 18/01/2013

Luật Phá sản (Luật PS) năm 2004 ra đời thay thế Luật PS năm 1993 đã góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ nợ, doanh nghiệp mắc nợ và những người có liên quan; xác định trách nhiệm của doanh nghiệp mắc nợ khi giải quyết việc phá sản; góp phần thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả và đảm bảo trật tự kỷ cương xã hội. Tuy nhiên, sau một thời gian áp dụng Luật PS, đã nảy sinh một số bất cập. Bài viết phân tích những bất cập này và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện

Thực hiện pháp luật dân chủ của cán bộ tự quản thôn, buôn, tổ dân phố các tỉnh Tây nguyên và những vấn đề đặt ra 18/01/2013

Một trong những đặc trưng quan trọng của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta là phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức tự quản, trong đó có vai trò của thiết chế cán bộ tự quản thôn, buôn, tổ dân phố trong tổ chức nhân dân thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở (PLDCCS) xã, phường và thị trấn, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp. Thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở là một khâu then chốt của toàn bộ quá trình dân chủ hóa xã hội. Ở miền núi Tây Nguyên, đây là quá trình thực hiện và phát triển dân chủ từ cơ sở thôn, buôn, tổ dân phố đảm bảo quyền dân chủ và làm chủ của nhân dân các dân tộc ở Tây Nguyên, nhân tố có ảnh hưởng quyết định tới sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên toàn vùng.

Những bất cập và các kiến nghị hoàn thiện pháp luật đấu thầu 18/01/2013

Luật Đấu thầu ban hành năm 2005 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu đã thể hiện rõ mục tiêu tăng cường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh trong quá trình lựa chọn nhà thầu và tăng cường hiệu quả kinh tế trong giai đoạn hội nhập kinh tế thế giới. Tuy nhiên, trên thực tế, việc áp dụng pháp luật đấu thầu trong cả nước vẫn gặp rất nhiều khó khăn và không hiệu quả. Bài viết chỉ ra một số bất cập và kiến nghị hướng sửa đổi những bất cập đó trong pháp luật đấu thầu hiện hành.

Hoàn thiện pháp luật chống bán phá giá 17/01/2013

Pháp luật về chống bán phá giá (CBPG) của Việt Nam được hình thành trong giai đoạn nước ta thực hiện những nỗ lực nước rút để gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Mục tiêu được đặt ra đối với chế định này là hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam cho phù hợp với quy định của WTO và sẵn sàng cho thời kỳ hội nhập sau khi gia nhập tổ chức này. Trước đó, không có bất kỳ một tiền lệ hay một quy định nào điều chỉnh cụ thể vấn đề này.

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Hoạt động của Quốc hội - mang đầy hơi thở của cuộc sống