Điều chỉnh thời hạn đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2019 (01/02/2018)

Ngày 29/12/2017, Viện Nghiên cứu lập pháp có Công văn số 349/VNCLP-QLKH về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 (sau đây gọi là nhiệm vụ), theo đó, thời hạn nộp hồ sơ đề xuất nhiệm vụ là trước 17h00 ngày 31/01/2018. Căn cứ theo tình hình thực tế, Viện Nghiên cứu lập pháp xin trân trọng thông báo điều chỉnh lại thời hạn nộp đăng ký nhiệm vụ khoa học năm 2019 đến ngày 13/02/2018.
xem tiếp

Bàn về các biện pháp khẩn cấp tạm thời thuộc thẩm quyền áp dụng của Trọng tài thương mại (06/06/2014)

Một trong số các ưu điểm vượt trội và được đánh giá rất cao của Luật Trọng tài thương mại 2010 so với Pháp lệnh Trọng tài thương mại 2003 là việc cho phép Hội đồng trọng tài cũng có thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Tuy nhiên, kể từ khi Luật Trọng tài thương mại 2010 ra đời và chính thức có hiệu lực cho đến nay, gần như không có một quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nào được ban hành bởi Trọng tài thương mại[1] mà tuyệt đại đa số các vụ việc tranh chấp, nếu có nhu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, đều vẫn phải nhờ Tòa án can thiệp ra quyết định như trước đây.
xem tiếp
Thăm dò ý kiến
Bạn chọn phương án thu phí sang tên xe cũ nào?


Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, QH khóa XIII