Hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ dự kiến thực hiện từ năm 2018 (12/01/2018)

Căn cứ đề xuất Nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nhiệm vụ) của các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, qua rà soát, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ý kiến của Hội đồng khoa học của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-VNCLP và Quyết định số 03/QĐ-VNCLP ngày 05/01/2018 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học cấp Bộ và cấp Cơ sở năm 2018. Viện Nghiên cứu lập pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan/đơn vị căn cứ vào Danh mục nhiệm vụ khoa học cấp Bộ, cấp Cơ sở đã được phê duyệt (được gửi kèm Công văn này) xem xét cử cán bộ có nhu cầu, năng lực nghiên cứu chuẩn bị hồ sơ đăng ký Nhiệm vụ...
xem tiếp

Bàn về các biện pháp khẩn cấp tạm thời thuộc thẩm quyền áp dụng của Trọng tài thương mại (06/06/2014)

Một trong số các ưu điểm vượt trội và được đánh giá rất cao của Luật Trọng tài thương mại 2010 so với Pháp lệnh Trọng tài thương mại 2003 là việc cho phép Hội đồng trọng tài cũng có thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Tuy nhiên, kể từ khi Luật Trọng tài thương mại 2010 ra đời và chính thức có hiệu lực cho đến nay, gần như không có một quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nào được ban hành bởi Trọng tài thương mại[1] mà tuyệt đại đa số các vụ việc tranh chấp, nếu có nhu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, đều vẫn phải nhờ Tòa án can thiệp ra quyết định như trước đây.
xem tiếp
Thăm dò ý kiến
Bạn chọn phương án thu phí sang tên xe cũ nào?


Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, QH khóa XIII