Viện nghiên cứu lập pháp tổ chức Lễ công bố Nghị quyết 407a/2017/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thí điểm thực hiện một số chế độ áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Viện nghiên cứu lập pháp (25/08/2017)

Ngày 22/8/2017, Viện nghiên cứu lập pháp đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết 407a/2017/UBTVQH14 ngày 11/7/2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thí điểm thực hiện một số chế độ áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Viện nghiên cứu lập pháp. TS. Nguyễn Đình Quyền, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp, PGS.TS. Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng, TS. Đặng Xuân Phương, Phó Viện trưởng và TS. Trần Văn Thuân, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Viện nghiên cứu lập pháp đồng chủ trì Lễ công bố. Tham dự có đại diện khách mời đến từ Công đoàn Văn phòng Quốc hội, Vụ Kế hoạch - Tài chính và đông đảo công chức, viên chức, người lao động của Viện nghiên cứu lập pháp.
xem tiếp

Pháp luật phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện (29/06/2017)

Phá sản là hiện tượng tất yếu của nền kinh tế thị trường. Pháp luật phá sản là cơ sở pháp lý để tiến hành giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Ở nước ta, pháp luật phá sản đã có đã có một quá trình hình thành và phát triển, đóng vai trò quan trọng đối với việc bảo vệ quyền lợi cho chủ nợ, bảo vệ người lao động, doanh nghiệp, tái tổ chức lại doanh nghiệp và cơ cấu lại nền kinh tế. Mặc dù luôn được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn phát triển của đất nước, tuy nhiên cho đến nay, pháp luật về phá sản vẫn còn nhiều bất cập, tồn tại cần khắc phục. Đó cũng chính là lí do lựa chọn nghiên cứu của Đề tài cấp bộ: “Pháp luật phá sản ở Việt Nam - Thực trạng và hướng hoàn thiện” do TS. Lương Minh Tuân, Phó Tổng biên tập Tạp chí NCLP làm Chủ nhiệm. Bài viết sau đây tóm tắt một số kết quả mà đề tài đã đạt được.
xem tiếp

Những vấn đề đặt ra khi sửa đổi Luật thủy sản năm 2003 (03/07/2017)

Luật thuỷ sản năm 2003 được ban hành đã tạo ra khung pháp lý cao nhất và toàn diện nhất cho việc quản lý các hoạt động thuỷ sản, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của Luật thuỷ sản với các luật khác có liên quan, phù hợp với thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, ngành thuỷ sản vẫn còn gặp nhiều thách thức, đòi hỏi cần có sự tăng cường quản lý của Nhà nước và có cơ chế, chính sách pháp luật đồng bộ, đủ mạnh để giải quyết nhiều vấn đề hạn chế, bất cập đang tồn tại sau 13 năm thi hành Luật này.
xem tiếp

Bàn về các biện pháp khẩn cấp tạm thời thuộc thẩm quyền áp dụng của Trọng tài thương mại (06/06/2014)

Một trong số các ưu điểm vượt trội và được đánh giá rất cao của Luật Trọng tài thương mại 2010 so với Pháp lệnh Trọng tài thương mại 2003 là việc cho phép Hội đồng trọng tài cũng có thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Tuy nhiên, kể từ khi Luật Trọng tài thương mại 2010 ra đời và chính thức có hiệu lực cho đến nay, gần như không có một quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nào được ban hành bởi Trọng tài thương mại[1] mà tuyệt đại đa số các vụ việc tranh chấp, nếu có nhu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, đều vẫn phải nhờ Tòa án can thiệp ra quyết định như trước đây.
xem tiếp
Thăm dò ý kiến
Bạn chọn phương án thu phí sang tên xe cũ nào?


Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, QH khóa XIII