SỰ CẦN THIẾT VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG SỬA ĐỔI LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC (08/12/2016)

Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được Quốc hội khóa XII ban hành năm 2008 là đạo luật đầu tiên quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Qua gần 8 năm triển khai thực hiện, công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, qua thực tiễn thi hành cho thấy Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành bộc lộ những tồn tại, hạn chế làm giảm tính hiệu quả trong việc áp dụng Luật. Việc sửa đổi Luật là rất cần thiết, đáp ứng những yêu cầu đặt ra trong điều kiện hiện nay. Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, Dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) sẽ được trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Bài viết sau đây đề cập một số vấn đề về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đã được trao đổi, thảo luận trong các Hội thảo góp ý, hoàn thiện Dự thảo luật do Ủy ban Tài chính, ngân sách tổ chức.
xem tiếp

Bàn về các biện pháp khẩn cấp tạm thời thuộc thẩm quyền áp dụng của Trọng tài thương mại (06/06/2014)

Một trong số các ưu điểm vượt trội và được đánh giá rất cao của Luật Trọng tài thương mại 2010 so với Pháp lệnh Trọng tài thương mại 2003 là việc cho phép Hội đồng trọng tài cũng có thẩm quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Tuy nhiên, kể từ khi Luật Trọng tài thương mại 2010 ra đời và chính thức có hiệu lực cho đến nay, gần như không có một quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nào được ban hành bởi Trọng tài thương mại[1] mà tuyệt đại đa số các vụ việc tranh chấp, nếu có nhu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, đều vẫn phải nhờ Tòa án can thiệp ra quyết định như trước đây.
xem tiếp
Thăm dò ý kiến
Bạn chọn phương án thu phí sang tên xe cũ nào?


Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, QH khóa XIII