Viện nghiên cứu lập pháp tổ chức Lễ công bố Nghị quyết 407a/2017/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thí điểm thực hiện một số chế độ áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Viện nghiên cứu lập pháp 25/08/2017

Ngày 22/8/2017, Viện nghiên cứu lập pháp đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết 407a/2017/UBTVQH14 ngày 11/7/2017 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thí điểm thực hiện một số chế độ áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Viện nghiên cứu lập pháp. TS. Nguyễn Đình Quyền, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp, PGS.TS. Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng, TS. Đặng Xuân Phương, Phó Viện trưởng và TS. Trần Văn Thuân, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Viện nghiên cứu lập pháp đồng chủ trì Lễ công bố. Tham dự có đại diện khách mời đến từ Công đoàn Văn phòng Quốc hội, Vụ Kế hoạch - Tài chính và đông đảo công chức, viên chức, người lao động của Viện nghiên cứu lập pháp.

Thông báo về việc điều chỉnh thời hạn đề xuất nhiệm vụ khoa học năm 2018 05/06/2017

Để đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp điều chỉnh lại thời hạn nộp đăng ký nhiệm vụ khoa học đến ngày 16/6/2017.

Thông báo về việc đăng ký nhiệm vụ khoa học năm 2017 và lưu ý thời hạn nộp hồ sơ 31/05/2017

Hồ sơ đăng ký đề tài cấp Bộ sao thành 08 bản cùng với bản gốc niêm phong; hồ sơ đăng ký đề tài cấp cơ sở sao thành 06 bản cùng với bản gốc niêm phong gửi về Viện Nghiên cứu lập pháp trước ngày 07/6/2017 theo địa chỉ: Ban Quản lý khoa học, Viện Nghiên cứu lập pháp.

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học năm 2018 15/05/2017

Để xây dựng Danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2018 trong các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị trên cơ sở dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội trong những năm tới, Các hồ sơ đề xuất niêm phong, tập hợp theo cơ quan, đơn vị và xin gửi kèm công văn danh mục đề xuất về Viện Nghiên cứu lập pháp trước 17h00 ngày 02/6/2017

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?Quốc hội kỳ 3, khóa XIII