Thông báo mời chào giá cạnh tranh rút gọn in sách “Pháp luật phòng, chống tham nhũng - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

27/10/2017
VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP
VĂN PHÒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số: 37 /TB-VPV
      Hà Nội, ngày 27  tháng 10  năm 2017

THÔNG BÁO

 

MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH RÚT GỌN

 

Gói thầu: in sách “Pháp luật phòng, chống tham nhũng

– Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

 Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Viện Nghiên cứu lập pháp và Quỹ Rosa Luxemburg (CHLB Đức) năm 2017, hai Cơ quan dự kiến tổ chức tiến hành biên soạn và in ấn 01 cuốn sách chuyên khảo (nguồn kinh phí: Quỹ Rosa tài trợ) với chủ đề: “Pháp luật phòng chống tham nhũng – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Viện giao, Văn phòng xin được thông báo đến các đơn vị có năng lực cung cấp dịch vụ ngành in, xuất bản gửi Báo giá đáp ứng các yêu cầu chính sau:

STT

Nội dung

 

Số lượng

(Cuốn)

1

 

 

2

- In ấn sách (Bìa giấy Couche 150g/m2 cán mờ, bìa cứng; ruột in 4+1 màu, giấy Couchemats 100g/m2).

 

Dịch vụ ngành xuất bản (Thiết kế bìa sách, biên tập, chế bản, xin cấp giấy phép...)

780

 

 

 

---

 Đề nghị đơn vị gửi Biểu chào giá cạnh tranh cho chúng tôi trực tiếp tại địa chỉ sau:

Tên cơ quan: Văn phòng Viện Nghiên cứu lập pháp

Địa chỉ: Phòng 124, tòa nhà C, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

Liên hệ: đ/c Nguyễn Duy Tân, Chuyên viên phòng Kế hoạch- Tài chính

Số điện thoại: 0935 383 286

Hạn cuối cùng nhận Báo giá: 31/10/2017

Sau khi xem xét các Biểu chào giá cạnh tranh, chúng tôi sẽ thông báo kết quả đến đơn vị được lựa chọn.

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 Đã ký

 Trương Quốc Hưng

Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Quốc hội kỳ 3, khóa XIII