Thông báo mời chào giá cạnh tranh rút gọn gói thầu in tái bản lần 01 sách “Pháp luật phòng, chống tham nhũng - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

30/05/2018
VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP
VĂN PHÒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Số: 19 /TB-VPV
      Hà Nội, ngày 30  tháng 05  năm 2018

 

THÔNG BÁO

 MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH RÚT GỌN

 Gói thầu: in tái bản lần 01 sách “Pháp luật phòng, chống tham nhũng

 – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

 Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Viện Nghiên cứu lập pháp và Quỹ Rosa Luxemburg (CHLB Đức) năm 2018, hai Cơ quan dự kiến tổ chức tiến hành in tái bản lần 01 cuốn sách chuyên khảo (nguồn kinh phí: Quỹ Rosa tài trợ) với chủ đề: “Pháp luật phòng chống tham nhũng – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Viện giao, Văn phòng Viện Nghiên cứu lập pháp xin được thông báo đến các đơn vị có năng lực cung cấp dịch vụ ngành in, xuất bản gửi Báo giá đáp ứng các yêu cầu chính sau:

STT

Nội dung

 

Số lượng

(Cuốn)

1

 

 

 

2

- In tái bản sách khổ (19x27)cm, 450 trang, bìa in 4 màu, giấy Couche Mat 200g/m2 cán mờ một mặt; ruột in 4 màu trên giấy Couche Mat 100g/m2).

 Dịch vụ ngành xuất bản (Thiết kế bìa sách, biên tập, chế bản, xin cấp giấy phép...)

750

 

 

 

---

 Đề nghị đơn vị gửi Biểu chào giá cạnh tranh cho chúng tôi trực tiếp tại địa chỉ sau:

Tên cơ quan: Văn phòng Viện Nghiên cứu lập pháp

Địa chỉ: Phòng 132, tòa nhà C, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.

Liên hệ: đ/c Nguyễn Huy Hoàng, Nhân viên phòng Tổng hợp - Đối ngoại

Số điện thoại: 0987 66 85 84

Hạn cuối cùng nhận Báo giá: 06/06/2018

Sau khi xem xét các Biểu chào giá cạnh tranh, chúng tôi sẽ thông báo kết quả đến đơn vị được lựa chọn.

 

 CHÁNH VĂN PHÒNG

 Đã ký

 Đinh Thị Hậu

 

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Quốc hội kỳ 3, khóa XIII