Nghiệm thu chính thức đề tài cấp cơ sở “Quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam - Thực trạng và một số kiến nghị”

31/10/2018

Ngày 30/10/2018, Viện Nghiên cứu lập pháp đã tổ chức họp Hội đồng khoa học nghiệm thu chính thức đề tài cấp cơ sở: “Quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam - Thực trạng và một số kiến nghị” do ThS. Trương Quốc Hưng, Phó Chánh Văn phòng Viện Nghiên cứu lập pháp làm Chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu do TS. Lê Hải Đường, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nghiên cứu lập pháp làm Chủ tịch đã đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài, nhất trí xếp loại khá.

Đề tài gồm 3 chương. Ở chương 1, đề tài tập trung phân tích cơ sở lý luận về pháp luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Trong đó, đề tài làm rõ một số khái niệm về xuất cảnh, nhập cảnh, pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; khái quát những nội dung cơ bản của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh; phân tích vai trò của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh; đúc kết một số kinh nghiệm để xây dựng luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam thông qua nghiên cứu pháp luật quốc tế và một số quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh.

Chương 2 của đề tài đi sâu phân tích thực trạng pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam đã tạo được môi trường pháp lý cho việc thực hiện quyền tự do đi lại của công dân nhưng chủ yếu là những văn bản dưới luật nên hiệu lực pháp lý còn thấp. Hệ thống văn bản hướng dẫn còn tản mạn, thường xuyên phải sửa đổi, bổ sung, gây khó khăn cho công dân trong việc theo dõi, nắm bắt và thực hiện. Một số quy định chưa đáp ứng được yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính. Ngoài ra, thực tiễn quản lý xuất cảnh, nhập cảnh cũng cho thấy nhiều bất cập như: công tác phối hợp, chia sẻ thông tin trong kiểm soát xuất cảnh, nhập cảnh giữa các cơ quan quản lý không rõ ràng, còn nhiều vướng mắc; lực lượng quản lý xuất cảnh, nhập cảnh ở địa phương còn mỏng, thường xuyên bị luân chuyển, trình độ tin học, ngoại ngữ chưa đáp ứng được yêu cầu công việc...vv..

Từ việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn, Chương 3 của đề tài đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam như: phải xây dựng chương trình, kế hoạch hoàn thiện pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh; tiến tới xây dựng một đạo luật mới về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; thể chế hóa các quy định của Hiến pháp về quyền xuất cảnh, nhập cảnh của công dân; hoàn thiện quy định về các loại giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh; hoàn thiện pháp luật về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh; hoàn thiện cơ sở dữ liệu xuất cảnh, nhập cảnh điện tử, hộ chiếu điện tử; xây dựng các quy định mới nhằm khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước về xuất cảnh, nhập cảnh; xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh; quy định về đào tạo nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc đối với đội ngũ thực hiện quản lý xuất cảnh, nhập cảnh.

Trung tâm Thông tin khoa học lập pháp.

 

 

Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Quốc hội kỳ 3, khóa XIII