Viện Nghiên cứu lập pháp kỷ niệm 10 năm thành lập và tổng kết công tác năm 2018

28/12/2018

Ngày 28/12/2018, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức Hội nghị kỷ niệm 10 năm thành lập (2008-2018) và tổng kết công tác năm 2018. Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Phạm Đình Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội; đại diện lãnh đạo Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về phía Viện Nghiên cứu lập pháp, có TS. Lê Hải Đường, Phó Viện trưởng phụ trách, Bí thư Đảng ủy, PGS.TS. Hoàng Văn Tú, Phó Viện trưởng, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Viện.

     Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Lê Hải Đường khẳng định: Sau 10 năm thành lập, Viện Nghiên cứu lập pháp đã trưởng thành, phát triển và đạt được nhiều thành tựu, đóng góp vào tiến trình đổi mới của Quốc hội. Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và kỷ niệm 10 năm thành lập là dịp để Viện nhìn nhận, đánh giá kết quả hoạt động và đề ra những định hướng cho tương lai.

Trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thành lập Viện Nghiên cứu lập pháp, PGS.TS. Hoàng Văn Tú đã khái quát quá trình xây dựng và phát triển của Viện Nghiên cứu lập pháp. Trong 10 năm qua, Viện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các mặt công tác.

Công tác nghiên cứu khoa học được chú trọng với nhiều hình thức; đa dạng về lĩnh vực; bám sát chương trình hoạt động của Quốc hội. Từ khi thành lập đến nay, cán bộ, chuyên viên của Viện đã chủ trì 53 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ; 123 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở; 441 chuyên đề nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học và nhiều báo cáo kết quả khảo sát, điều tra phục vụ; tổ chức hơn 53 hội thảo, tọa đàm, trong đó có nhiều hội thảo quốc tế, đã gây được tiếng vang lớn... Công tác nghiên cứu khoa học của Viện nhìn chung đã cung cấp những luận cứ khoa học góp phần tích cực vào phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Công tác thông tin khoa học đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, thời gian với nhiều hình thức phong phú. Trong 10 năm, Viện đã tiếp nhận 15.794 phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, trả lời được 15.616 phiếu; cung cấp 6.912 tài liệu tham khảo, 6.297 thông tin chuyên đề và nhiều tài liệu cho ĐBQH; xuất bản hơn 20 cuốn sách chuyên khảo; phát hành 29 số Bản tin Thông tin khoa học; xây dựng Thư viện riêng với hàng nghìn đầu sách; xây dựng và vận hành Cổng thông tin điện tử (Picms, Edata, Thư viện số…). Các phương tiện truyền thông khoa học của Viện ngày càng phong phú, đa dạng và phát huy hiệu quả trong việc truyền tải những thông tin khoa học đến với ĐBQH và các độc giả.     

Công tác quản lý hoạt động khoa học cũng có những đổi mới căn bản, đi vào nề nếp. Viện đã tham mưu trình UBTVQH để ban hành Nghị quyết thành lập Hội đồng khoa học của UBTVQH. Viện hiện quản lý chủ trì, tổ chức nghiên cứu có hiệu quả 01 đề tài độc lập cấp Nhà nước; 01 Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ; 159 đề tài cấp Bộ; 165 đề tài cấp Cơ sở. Kết quả nghiên cứu đã được công khai, phổ biến và từng bước áp dụng trên thực tế, đóng góp nhất định vào thành công chung của Quốc hội.

Công tác xuất bản Tạp chí Nghiên cứu lập pháp ngày càng được nâng cao về chất lượng. Từ khi được chuyển về trực thuộc Viện năm 2013 đến nay, Tạp chí đã hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đáp ứng tiêu chí kịp thời, chính xác, khoa học. Bình quân mỗi năm, Tạp chí đặt và nhận hơn 380 bài viết của các tác giả trong nước và ngoài nước. Từ khi sáp nhập về Viện đến nay, Tạp chí đã xuất bản được 120 số với hơn 100.000 bản in.

Hoạt động đối ngoại không ngừng được mở rộng, xây dựng đội ngũ cộng tác viên, mạng lưới liên kết, hợp tác nghiên cứu, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn dự án. Viện đã triển khai nhiều hoạt động trong khuôn khổ hợp tác với nhiều viện nghiên cứu, nhiều tổ chức quốc tế như Tổ chức phát triển Liên hiệp quốc (UNDP), Cơ quan  phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES -CHLB Đức), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Thế giới (World Bank), Ngân hàng Châu Á (ADB), Quỹ Rosa Luxemburg (CHLB Đức), Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF)…;

Báo cáo đã đề ra định hướng phát triển của Viện Nghiên cứu lập pháp giai đoạn 2018-2028. Viện phấn đấu trở thành một cơ quan nghiên cứu lập pháp hàng đầu trong nước và khu vực. Viện có sứ mệnh cung cấp thông tin và dịch vụ nghiên cứu phục vụ toàn diện hoạt động của Quốc hội và các ĐBQH một cách kịp thời, trung thực, chính xác, khách quan và khoa học. Bên cạnh đó, Báo cáo đã đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Viện. Báo cáo cũng đề xuất một số kiến nghị như: đề nghị giữ nguyên về địa vị pháp lý, cơ cấu tổ chức của Viện như hiện nay; đề nghị UBTVQH sớm xem xét, thông qua Đề án tự chủ về cơ cấu tài chính của Viện giai đoạn 2019-2021; đề nghị UBTVQH xem xét, ban hành quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu của các cơ quan, tổ chức, bộ, ngành trung ương và trách nhiệm phối hợp của người đứng đầu của các cơ quan này đối với Viện Nghiên cứu lập pháp…

Cũng trong khuôn khổ của Hội nghị, TS. Lê Hải Đường đã trình bày báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Viện Nghiên cứu lập pháp. Hội nghị cũng đã được lắng nghe ý kiến phát biểu của các cán bộ, công chức, viên chức của Viện Nghiên cứu lập pháp. Các ý kiến đã góp phần đánh giá những hoạt động của Viện và đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng Viện Nghiên cứu lập pháp trong thời gian tới.

TS. Lê Hải Đường, Phó Viện trưởng phụ trách, Bí thư Đảng ủy Viện Nghiên cứu lập pháp trình bày Báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác của Viện Nghiên cứu lập pháp trong 10 năm qua. Viện đã từng bước vượt qua những khó khăn, thách thức trong thời kỳ đầu mới thành lập để khẳng định vị trí của mình và nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Nhiều đề tài nghiên cứu do Viện chủ trì đã cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn trong việc đổi mới cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội, trực tiếp phục vụ hoạt động lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Viện đã chủ động tổ chức thông tin khoa học lập pháp và quản lý, khai thác, phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học lập pháp đạt kết quả tốt. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, Viện cần làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: tiếp tục xây dựng đề án về sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; tổ chức nghiên cứu khoa học cần phải sát với thực tiễn hoạt động của Quốc hội; xây dựng cơ chế để tập hợp đông đảo đội ngũ cộng tác viên, Viện phải là đầu mối tập hợp các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế; khẩn trương sửa đổi, bổ sung các quy chế về tổ chức hoạt động của Viện; tăng cường hơn nữa công tác truyền bá các sản phẩm nghiên cứu… Đồng chí nhấn mạnh, Viện cần xây dựng tinh thần đoàn kết, nhất trí trong tập thể Viện; phát huy dân chủ, bảo đảm công khai minh bạch mọi hoạt động của Viện; cùng nhau phấn đấu xây dựng Viện sớm trở thành trung tâm hàng đầu về nghiên cứu lập pháp của cả nước.

Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh lưu niệm cùng với lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Viện NCLP   

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, TS. Lê Hải Đường thay mặt tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Viện Nghiên cứu lập pháp khẳng định quyết tâm trong thời gian tới sẽ nỗ lực tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Viện trên tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát huy dân chủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TTTTKHLP

            

Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Quốc hội kỳ 3, khóa XIII