Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức Hội nghị tổng kết Đảng năm 2018

03/01/2019

Ngày 28/12/2018, Đảng bộ cơ sở Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị do đồng chí Lê Hải Đường, Bí thư Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Chấp hành đồng chủ trì. Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hội đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu lập pháp. Trong năm 2018, hoạt động chung của toàn Đảng bộ Viện có nhiều chuyển biến sâu sắc. Các Chi ủy Chi bộ được củng cố, kiện toàn và chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao. Đảng ủy Viện cũng liên tục có sự điều chỉnh về phương thức lãnh đạo, cho ý kiến đối với những vấn đề quan trọng của Viện, nhất là về công tác cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát. Nhìn chung, Đảng bộ Viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả nhất định với tinh thần cố gắng, nhiệt tình, chủ động, dân chủ, đoàn kết. Tuy vậy, Đảng bộ Viện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: công tác phối hợp hoạt động giữa cấp ủy Đảng và lãnh đạo chính quyền chưa thật sự chặt chẽ; một số hoạt động còn bị động, chưa phát huy được tính sáng tạo; nội dung sinh hoạt của một số Chi bộ chưa phong phú, thời gian sinh hoạt bố trí chưa hợp lý…

Báo cáo cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong công tác Đảng năm 2019 trên từng lĩnh vực như: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức đảng, đảng viên và công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể… Đảng bộ cơ sở Viện Nghiên cứu lập pháp phấn đấu trở thành Đảng bộ trong sạch, vững mạnh với 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, một số đảng viên đã thẳng thắn nêu các ý kiến phát biểu tâm huyết về thực trạng hoạt động của Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc, đồng thời đề xuất một số kiến nghị nhằm xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Đảng, đổi mới công tác Đảng trong thời gian tới. Đồng chí Lê Hải Đường, Bí thư Đảng ủy Viện Nghiên cứu lập pháp đã chia sẻ thêm về những nỗ lực của Đảng bộ Viện trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong năm 2019, Đảng bộ Viện phải cố gắng để tiếp tục giữ vững niềm tin trong cán bộ, đảng viên; xây dựng tinh thần đoàn kết, nhất trí; hạn chế chủ nghĩa cá nhân; thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ; tập trung xây dựng, hoàn thiện đề án tự chủ tài chính và đề án về cơ cấu, tổ chức của Viện. Đồng chí mong muốn Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội và lãnh đạo Văn phòng Quốc hội luôn quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Viện Nghiên cứu lập pháp.

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Văn Huân thông qua Báo cáo kết quả đánh giá tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên và công bố các Quyết định công nhận xếp loại tổ chức Đảng và Đảng viên, Quyết định khen thưởng của Đảng bộ Viện Nghiên cứu lập pháp năm 2018. Theo đó, Chi bộ Trung tâm Thông tin khoa học lập pháp đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, 12 đảng viên được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội bày tỏ sự nhất trí đối với những kết quả hoạt động Đảng bộ Viện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, trong năm 2019, Đảng bộ Viện cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác tổ chức, cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; tiếp tục đổi mới công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Bên cạnh đó, cần tập trung hoàn chỉnh đề án tự chủ tài chính và đề án về cơ cấu, tổ chức của Viện,; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, lãnh đạo và phương thức hoạt động; tiến hành rà soát lại danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học; tăng cường hơn nữa các hoạt động phối hợp với các cơ quan của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các đơn vị khác; tích cực đăng ký các sáng kiến mới…Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Hải Đường đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc và thể hiện quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên khắc phục những hạn chế, đoàn kết xây dựng Đảng bộ Viện Nghiên cứu lập pháp trong sạch, vững mạnh.

Trung tâm TTKH lập pháp

 

Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Quốc hội kỳ 3, khóa XIII