Thông báo về việc đình chỉ thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở 08/11/2018

Viện Nghiên cứu lập pháp đã ban hành các Quyết định đình chỉ thực hiện 06 đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2017-2018...

Các tin đã đưa ngày:
Thăm dò ý kiến
Bạn có cho rằng xăng là nguyên nhân gây ra cháy xe không?

Quốc hội kỳ 3, khóa XIII