Hỏi đáp     

Chấm dứt ủy quyền mua nhà

23423

Gửi bởi Trần Hùng Cường Ngày 13/11/2010 12:00:00 AM

Trả lời về chấm dứt ủy quyền mua nhà

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005 thì nếu các bên xác lập sự đại diện theo ủy quyền thì phải thông qua hợp đồng ủy quyền. Theo Điều 581, Bộ luật Dân sự năm 2005 thì, “Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.”

Như vậy, việc mua nhà của ông chú bạn được xem là công việc nhân danh bên ủy quyền, và không phải người đại diện theo ủy quyền thực hiện việc mua nhà đồng thời là chủ sở hữu ngôi nhà mà người này được ủy quyền để thực hiện việc mua bán. Do đó, về nguyên tắc ai là người chủ thực sự đã bỏ tiền ra mua nhà với đầy đủ các căn cứ pháp lý thì người đó là chủ sở hữu ngôi nhà. Hợp đồng ủy quyền có thể chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

“1. Hợp đồng ủy quyền hết hạn;

2. Công việc được ủy quyền đã hoàn thành;

3. Bên ủy quyền, bên được ủy quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định tại Ðiều 588 của Bộ luật này;

4. Bên ủy quyền hoặc bên được ủy quyền chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.” (Điều 589, Bộ luật Dân sự 2005).

Như vậy, khi chấm dứt việc ủy quyền thì quyền của bên nhận ủy quyền (chú của bạn) đối với các công việc liên quan đến ngôi nhà được ủy quyền mua chấm dứt.

Trả lời bởi Nguyễn Tuấn Anh Ngày 17/11/2010 12:00:00 AM