Hỏi đáp     

Việc ủy quyền giải quyết tranh chấp

Chúng tôi đang gặp phải vấn đề sau: Chị A đã ly hôn với anh B có trích lục của Tòa án có hiệu lực, được chia diện tích đất canh tác là 533m2. Vừa qua doanh nghiệp đền bù chị A đã nhận tiền đền bù là 35 triệu đồng. Hiện nay chị đi lấy chồng khác, chồng chị làm đơn đề nghị được mang tên trong diện tích đất đang canh tác, UBND xã làm thủ tục hòa giải nhưng chị A có giấy ủy quyền cho chồng đứng ra để làm việc với UBND xã, trong khi đó chị vẫn hoàn toàn bình thường, tỉnh táo. UBND xã không chấp nhận giấy ủy quyền đó và không làm việc, cho tôi hỏi làm như vậy là đúng hay sai?

Gửi bởi Nguyễn Đức Hùng Ngày 13/11/2010 12:00:00 AM

Trả lời câu hỏi về việc ủy quyền giải quyết tranh chấp

Theo quy định tại khoản 2, Điều 139, Bộ luật Dân sự 2005, thì Cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự thông qua người đại diện. Cá nhân không được để người khác đại diện cho mình nếu pháp luật quy định họ phải tự mình xác lập, thực hiện giao dịch đó.

Theo các điều 142, 143 của Bộ luật Dân sự 2005 quy định như sau:

Điều 142. Đại diện theo uỷ quyền 

1. Đại diện theo uỷ quyền là đại diện được xác lập theo sự uỷ quyền giữa người đại diện và người được đại diện.

2. Hình thức uỷ quyền do các bên thoả thuận, trừ trường hợp pháp luật quy định việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản.

Điều 143. Người đại diện theo uỷ quyền 

1. Cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có thể uỷ quyền cho người khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

2. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo uỷ quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện.”

Như vậy, theo các quy định chúng tôi viện dẫn ở trên, việc vợ ủy quyền (theo đúng quy định của pháp luật) cho chồng thực hiện việc giải quyết các tranh chấp về đất đai tại UBND xã là việc được pháp luật cho phép nên việc UBND xã từ chối làm việc với người được ủy quyền là không đúng quy định của pháp luật.

File đính kèm:

banner_pm1.jpg

Trả lời bởi Trần Mạnh Tuấn Ngày 17/11/2010 12:00:00 AM